Informacje dla pracownika

Praca w zespole – definicja, wady i zalety, zasady

Opublikowane przez: 10 września 2019 Napisz pierwszy komentarz
praca zespołowa

Praca w zespole – definicja

Zdolność do wykonywania wspólnych zadań w grupie zaliczana jest do kompetencji miękkich, które bardzo cenią pracodawcy. Praca w zespole polega głównie na wspólnym rozwiązywaniu problemów, co pozwala na realizowanie założonych wcześniej celów. Aby cały proces poprawnie funkcjonował, poszczególne jednostki muszą wypełniać swoją część najlepiej, jak potrafią. Niestety nie każda osoba ma odpowiednie cechy umożliwiające funkcjonowanie w tak zwanym teamie.

Zasady współpracy w zespole

Zasady współpracy w grupie są bardzo ważne, ponieważ pomagają zrealizować konkretny cel. Do podstawowych reguł należą:

  • wzajemny szacunek,
  • chęć rozwiązywania konfliktów,
  • dbałość o dobre relacje między członkami zespołu,
  • otwartość na różne rozwiązania,
  • branie odpowiedzialności za swoje czyny,
  • wspólne rozwiązywanie problemów,
  • motywowanie się,
  • życzliwość i chęć niesienia pomocy.

Umiejętność pracy w zespole – dlaczego jest ważna?

Umiejętność pracy w zespole przydaje się na każdym etapie edukacji oraz w życiu zawodowym. Podpisując umowę z konkretną firmą, pracownik staje się częścią organizacji. W takiej sytuacji kontakt z innymi osobami staje się nieunikniony. Rozwijanie kompetencji miękkich jest zatem równie ważne jak pozyskiwanie wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia w danej dziedzinie. Osoby, które w swojej firmie mają do czynienia z pracą zespołową, powinny być otwarte, komunikatywne oraz empatyczne. Kluczowa jest również asertywność, przy czym nie można jej mylić z agresywnym i kłótliwym zachowaniem. Jeżeli członek grupy za każdym razem będzie chciał postawić na swoim, to tym samym znacznie utrudni funkcjonowanie całego zespołu i realizację wspólnych celów.

Wady i zalety pracy w grupie

Pracownicy, którzy mają problemy z komunikacją, nie odnajdą się w zespole. W sytuacjach konfliktowych istnieje prawdopodobieństwo niezrealizowania założonego celu.

Na szczęście praca zespołowa ma więcej zalet niż wad. Członkowie grupy wzajemnie się motywują. Dzięki spotkaniom i rozmowom powstają często nowe, ciekawe pomysły. Przy dobrym zarządzaniu zespołem obowiązki są tak podzielone, że każdy otrzymuje zadanie, do którego ma przygotowanie oraz odpowiednie umiejętności. Podnosi się także wydajność pracy, rośnie zadowolenie zatrudnionych oraz zacieśniają się relacje między członkami teamu.

Zostaw komentarz