Informacje dla pracownika

Policjant – co robi, jak zostać, cechy, wymagania, warunki przyjęcia, zarobki

Opublikowane przez: 15 października 2019 Napisz pierwszy komentarz
policjant – co robi? Jak zostać?

Co robi policjant?

Podstawowe zadania policji to:

 • ochrona życia i zdrowia obywateli,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • prowadzenie działań antyterrorystycznych,
 • wykrywanie przestępstw oraz ściganie przestępców,
 • ochrona obiektów,
 • niesienie pomocy ofiarom przestępstw,
 • przetwarzanie informacji kryminalnej.

Służby umundurowane współpracują z sądami, prokuraturą, organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Wymagania do policji są wysokie. Jest to związane z niebezpieczeństwami, jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania obowiązków.

Wymagania do policji

Jak zostać policjantem? Aby móc rozpocząć pracę w szeregach policji, należy przejść kilkuetapową rekrutację. Składanie podań następuje po komunikacie Komendanta Głównego Policji, który podaje terminy oraz limity przyjęć. Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak prawomocnych wyroków za przestępstwa (w tym także skarbowe),
 • pełnia praw publicznych,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych,
 • rękojmia zachowania tajemnicy,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak zostać policjantem?

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów kandydaci zapraszani są do przystąpienia do poszczególnych części rekrutacji. Pierwsza z nich to test z wiedzy, składający się z 40 pytań dotyczących zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa publicznego. Przy każdym zagadnieniu podawane są 4 możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Kolejny etap to test sprawności fizycznej odbywający się na torze. Kandydaci muszą go pokonać w określonym czasie. Otrzymany wynik przelicza się później na punkty (jednakowo dla mężczyzn i kobiet).

Następnie, jeżeli zaliczono poprzednie elementy, należy przejść przez wszystkie pytania testu psychologicznego. Jest to test typu multiselect, składający się z testu komputerowego oraz rozmowy z psychologiem. W trakcie tej części sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne oraz stabilność emocjonalna.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci muszą wykazać się umiejętnością skutecznego komunikowania się oraz opowiedzieć o swojej motywacji do podjęcia służby w policji. Na samym końcu odbywa się spotkanie z komisją lekarską.

Warunki zatrudnienia w policji

Warunkiem przyjęcia do policji jest zaliczenie wszystkich powyższych etapów rekrutacji. Służba w policji zapewnia: gwarancję stabilnego zatrudnienia, różnorodny system szkoleń dopasowany do zainteresowań, możliwość rozwoju zawodowego, rozbudowany system socjalny (np. dofinansowanie do wakacji funkcjonariuszy i ich rodzin, pokrycie kosztów dojazdu do pracy), emerytura po 25 latach wypełniania zadań i ukończeniu 55 roku życia.

Cechy dobrego policjanta

Nie każda osoba nadaje się do wykonywania zadań w służbach mundurowych. Cechy policjanta to między innymi:

 • poszanowanie dla zasad etyki zawodowej,
 • poszanowanie ludzkiej godności,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • uczciwość.

Oprócz tego policjanci powinni umieć logicznie myśleć oraz odznaczać się spostrzegawczością, co pomaga np. w prowadzeniu śledztw. Funkcjonariusze muszą również umieć wykonywań obowiązki w stresujących sytuacjach. Kluczowa jest także odwaga.

Zarobki policjanta

Zarobki w policji składają głównie z wynagrodzenia zasadniczego (zależnego od stopnia zaszeregowania), dodatku stażowego, służbowego, funkcyjnego. Policjanci dostają tak zwaną mundurówkę oraz trzynastkę. Funkcjonariusze, którzy przebywają na szkoleniu podstawowym, mogą liczyć na pensję w wysokości 1950 zł netto, zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu kursu place wzrastają do 3024 zł netto. Średnie zarobki po awansach sięgają 4329 zł netto.

Zostaw komentarz