Informacje dla pracownika

Czas pracy kierowcy – ustawa, tygodniowy czas pracy, przerwy

Opublikowane przez: 12 września 2019 Napisz pierwszy komentarz
kierowca

Praca – kierowca

Praca kierowcy polega na bezpiecznym przewożeniu ludzi lub towarów. Główne wymaganie stawiane przed kandydatami to posiadanie ważnego prawa jazdy. Większość firm transportowych chce, aby pracownicy mieli za sobą kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Przed rozpoczęciem wypełniania obowiązków przyszli pracownicy są poddawani specjalistycznym badaniom lekarskim oraz psychologicznym. Mają one na celu zweryfikowanie stanu zdrowia kierowców ze szczególnych uwzględnieniem wzroku. Praca w tym zawodzie wymaga odporności na stres i monotonię, wytrzymałości. Przydają się również dobra orientacja w terenie, wyobraźnia przestrzenna oraz umiejętności techniczne.

Ustawa o czasie pracy kierowców

Kierowcy często muszą pokonywać długie trasy. W związku z tym, że zmęczenie podczas prowadzenia samochodu, ciężarówki bądź autobusu może prowadzić do wypadków, wprowadzono Ustawę o czasie pracy kierowców (z dnia 16 kwietnia 2004 roku).

Artykuł 6. powyższego dokumentu podaje, że do czasu pracy w tym zawodzie zaliczają się różne czynności (nie tylko okres prowadzenia pojazdu). Są to:

  • załadowywanie oraz rozładowywanie towarów,
  • czynności spedycyjne,
  • nadzór na załadunkiem,
  • pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
  • niezbędne formalności administracyjne,
  • dbanie o czystość pojazdów oraz ich stan techniczny,
  • pozostawanie w gotowości np. w czasie załadunku lub przygotowywania pojazdu do trasy.

Tygodniowy czas pracy kierowcy

Według 11. artykułu powyższej ustawy kierowcy powinni wykonywać swoje obowiązki 8 godzin na dobę, 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy (w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy). W 2019 roku zaczęły również obowiązywać unijne przepisy (rozporządzenie nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego ). Zgodnie z powyższym dokumentem Maksymalny czas pracy kierowcy to 9 godzinna dobę, a tygodniowy 56 godzin. Dwa razy w tygodniu kierowcy mogą prowadzić pojazd 10 godzin.

Odpoczynek kierowcy – pauza

W każdej pracy ważne są przerwy pozwalające na regenerację organizmu. Kierowcy po 6 godzinach przysługuje pauza w wymiarze nie krótszym niż 30 minut (jeżeli ogólna liczba godzin pracy na dobę nie przekracza 9 godzin) i 45 minut (gdy liczba godzin, podczas których wykonywane obowiązki, jest wyższa niż 9). Przerwy te mogą być dzielone na różne odcinki, nie krótsze jednak niż 15 minut. Oprócz tego zatrudnieni mają zagwarantowaną 11-godzinną przerwę w ciągu doby i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu.

Czas pracy kierowcy w nocy

W 2018 roku została wprowadzona zasada, że kierowcy w porze nocnej nie mogą wykonywać swoich obowiązków dłużej niż 10 godzin. W przypadku kierowców można zastosować dwie zasady. Jedną określa 151. artykuł Kodeksu pracy, według którego pora nocna obejmuje godziny od 21:00 do 7:00.

Drugi zapis zawarty jest w Ustawie o czasie pracy kierowców. Mówi on, że przedsiębiorstwo powinno wybrać 4 godziny pomiędzy 00:00 a 7:00, w których pracownicy będą prowadzić pojazd. Przy czym zasady, jakie panują w danej firmie, należy zawrzeć w wewnątrzzakładowych regulaminach.

Czas pracy dwóch kierowców

W przypadku załogi dwuosobowej nadal obowiązuje zasada maksymalnej pracy przez 9 godzin. Przy czym nie dopuszcza się sytuacji, w której jedna osoba kieruje pojazdem przez cały ten czas. Podział pracy wygląda następująco:

  • pierwszy kierowca pracuje 4,5 h, drugi w tym czasie pozostaje do dyspozycji,
  • drugi kierowca wykonuje zadania przez kolejne 4,5 h, a drugi odpoczywa i pozostaje w gotowości do przejęcia obowiązków.

Maksymalny czas pracy dwóch kierowców nie może przekraczać 30 godzin tygodniowo.

Zostaw komentarz