Ratownik medyczny

a.Udzielanie pomocy przedlekarskiej w wypadkach szczególnych i nagłych zachorowania;b.Terminowe oraz właściwe przygotowanie sprzętu medycznego, leków i materiałów opatrunkowych torby lekarskiej, ratunkowej, inhalatorów tlenowych do pracy;c.Zabezpieczanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-07-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Inspektor budowlany

a.Opracowywanie przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji na zadania remontu nieruchomości w przypadku braku dokumentacji technicznej.b.Opracowywanie opinii i ocen stanu technicznego obiektów budowlanychc.Nadzór nad właściwym przeprowadzeniem zadań...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-07-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Komendant ochrony

a.Organizowanie skutecznego systemu ochrony kompleksu wojskowegob.Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z ochroną obiektów wojskowychc.Współuczestniczenie w planowaniu szkoleń z ochrony obiektów wojskowychd.Współudział w przygotowaniu...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-07-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Referent sekcji technicznego utrzymania nieruchomości

a.Pomoc w opracowywaniu przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji na zadania remontowe.b.Prowadzenie rejestrów zawartych i realizowanych umów.c.Opracowywanie sprawozdań, analiz z wykonania zadań remontowych.d.Archiwizacja dokumentów. Wymagania konieczne:...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-07-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Magazynier

a.Samodzielne przyjmowanie na magazyn i wydawanie z magazynu asortymentu żywnościowego na podstawie dokumentacji b.Prowadzenie ewidencji magazynowej w systemie informatycznym c.Udział w inwentaryzacjid.Porównywanie stanów magazynowyche.Prowadzenie okresowych...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Czerwieńsk | 2021-07-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Technik - informatyk

a.Administrowanie lokalną siecią komputerowąb.Obsługa systemu HELPdeskc.Naprawa, przeglądy, instalacja na sprzęcie komputerowymd.Administrowanie infrastrukturą VOIP oraz VTC Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, brak Wymagania inne: [Inne] :...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-07-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj rynek pracy w Zielonej Górze

Dowiedz się jak kształtuje się sytuacja pracowników w Zielonej Górze i okolicach…