Samodzielny referent

Warunki pracy Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych Zagrożenie korupcją Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej:...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2024-05-06
CZYTAJ WIĘCEJ

Referent

Warunki pracy Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych Zagrożenie korupcją Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej:...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2024-05-06
CZYTAJ WIĘCEJ

Referent

Warunki pracy Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych Zagrożenie korupcją Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej:...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2024-05-06
CZYTAJ WIĘCEJ

Młodszy informatyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek nie jest dostosowany...

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2024-05-06
CZYTAJ WIĘCEJ

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w terenie oraz w pomieszczeniach biurowych Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Praca wymagająca szczególnej koncentracji Praca wymagająca prowadzenia pojazdu...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Zielona Góra | 2024-05-05
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik administracyjno-biurowy

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2024-05-04
CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj rynek pracy w Zielonej Górze

Dowiedz się jak kształtuje się sytuacja pracowników w Zielonej Górze i okolicach…