Informacje dla pracownika

Choroby zawodowe nauczycieli – wykaz, rozporządzenie, odszkodowanie, objawy

Opublikowane przez: 26 sierpnia 2019 Napisz pierwszy komentarz
nauczyciel

Wykaz chorób zawodowych – rozporządzenie

Według artykułu 235. Kodeksu pracy „za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Zasady zgłaszania oraz wykaz chorób zawodowych znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Choroba zawodowa nauczycieli – objawy

Objawy schorzenia muszą być potwierdzone przez lekarza medycyny pracy. W przypadku pedagogów narażone są głównie narządy głosowe. Ciągłe używanie aparatu mowy i wysiłek z tym związany może doprowadzić do zmian przerostowych fałdów głosowych, powstania guzków twardych czy wystąpienia niedowładu mięśni krtani. Więcej przykładów schorzeń znajduje się w rejestrze chorób zawodowych.

Choroba zawodowa nauczycieli a praca

Jeżeli u nauczyciela stwierdzono chorobę zawodoą, to dyrektor placówki musi go przenieść na inne stanowisko. Takie, które nie naraża na działanie czynników chorobotwórczych. Czasami przeniesienie wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia. W takich wypadkach zatrudniony ma prawo do dodatku wyrównawczego przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (mówi o tym artykuł 230. Kodeksu pracy). Zmiana rodzaju wykonywanych obowiązków następuje na wniosek lekarza medycyny pracy na czas określony. Po upływie tego okresu należy przeprowadzić kolejne badanie i jeżeli nie ma przeciwwskazań, to nauczyciel może wrócić do swoich poprzednich zadań.

Choroba zawodowa nauczycieli – odszkodowanie

Przy chorobie zawodowej nauczycieli zapewnione są również świadczenia np. zasiłek chorobowy, który pobierany jest nie dłużej niż 182 dni. Jeżeli po tym okresie pracownik nadal nie odzyskał zdolności do wykonywania obowiązków, to przyznaje mu się świadczenie rehabilitacyjne. Pieniądze wypłaca się na okres potrzebny do odzyskania zdrowia, nie dłużej jednak niż na rok.

W przypadku, gdy zatrudniony doznał trwałego uszczerbku zdrowia, ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Lekarz orzecznik ZUS może stwierdzić, że pacjent utracił zdolność do wykonywania zawodu. W takiej sytuacji nauczycielom przysługuje renta zawodowa. Aby przyznać świadczenie, trzeba spełnić następujące warunki:

  • niezdolność do pracy powstała w trakcie trwania okresów składkowych lub nie później niż 18 miesięcy od momentu ich ustania,
  • pracownik musi posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy.

Zostaw komentarz