Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej

- szkolenie bhp i ppoż. - zapoznanie z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji - asystowanie i pomoc przy organizacji sieci dystrybucji - nauka i obsługa programu zoom i innych komunikatorów - nauka programowania w WordPress na poziomie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Świebodzin | 2021-03-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik fizyczny

Czyszczenie figur z żywicy Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Oferta pracy w ramach umowy o organzację prac interwencyjnych nr PR.5601.24.2021.MH

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli | Nowa Sól | 2021-03-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik kotłowni wysokoprężnej sekcji gospodarki mieszkaniowej i kwaterunkowej wydziału techniki i zaopatrzenia

- znajomość przepisów, zarządzeń i wytycznych organów nadrzędnych, ściśle przestrzeganie i wykonywanie ich w zakresie swoich obowiązków służbowych,- kontrola nad właściwą pracą całej obsługi kotłowni, prawidłową eksploatacją urządzeń...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-03-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Starszy referent referatu kryminalnej analizy operacyjnej i przetwarzania danych grupy operacyjno - śledczej

- przygotowywanie bieżących oraz okresowych zestawień statystycznych w celu dostarczenia aktualnych danych dotyczących działalności zespołu;- przygotowywanie projektów pism i dokumentów związanych z bieżącą realizacją zadań zespołu w celu właściwego...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-03-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Starszy specjalista sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi reprezentując inwestora ( NoOSG) na budowie w celu sprawowania kontrolizgodności jej realizacji z opisem przedmiotu...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-03-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Mechanik utrzymania ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie głównie odpowiedzialna za zapewnienie ciągłości pracy wydziałów produkcyjnych i pomocniczych w zakresie dostarczania mediów o odpowiednich parametrach (woda; ciepło w postaci pary, wody grzewczej, wody lodowej;...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Kargowa | 2021-03-22
CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj rynek pracy w Zielonej Górze

Dowiedz się jak kształtuje się sytuacja pracowników w Zielonej Górze i okolicach…