Sprzedawca

Obsługa detaliczna Klienta oraz przyjęcia i ekspozycjatowaru na sali sprzedaży i w strefie magazynowej Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: kasjer-sprzedawca

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-09-30
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik socjalny

1. Praca socjalna;2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;3. Dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowania...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-09-30
CZYTAJ WIĘCEJ

Zastępca kierownika

1. Nadzór nad realizacją zadań wynikajacych z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;2. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległych pracowników;3....

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-09-30
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprzątaczka

Sprzątanie pomieszczeń klasowych, toalet, biur, ciągów komunikacyjnych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wykształcenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole.

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2021-09-30
CZYTAJ WIĘCEJ

Magazynier

Przyjmowanie towarów, rozkładanie towarów na półki, przygotowanie towaru do wysyłki. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2021-09-30
CZYTAJ WIĘCEJ

Administrator systemów komputerowych

- poznanie zasad funkcjonowania samorządu; - umiejętność instalacji i administrowania systemami komputerowymi; - umiejętność nadzorowania pracy systemów komputerowych oraz przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji systemów komputerowych -...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-09-30
CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj rynek pracy w Zielonej Górze

Dowiedz się jak kształtuje się sytuacja pracowników w Zielonej Górze i okolicach…