Księgowy

Ksiegowosc, Kadry, Place, Zus Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: Kadry, płace, ZUS Uprawnienia: Kurs "Dla kandydatów na ksiegowego" Wymagania inne: wykształcenie wyższe, kadry, płace, ZUS, kurs "dla kandydatów na...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2021-07-14
CZYTAJ WIĘCEJ

Pedagog szkolny

Obowiązki pedagoga szkolnego.Praca z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika specjalna Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne Wymagania inne: wykształcenie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli | Kożuchów | 2021-07-14
CZYTAJ WIĘCEJ

Inspektor nadzoru robót budowlanych

weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztowych, przygotowanie dokumentów na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych, uczestnictwo w postepowaniach przetargowych, udział w przygotowaniu planów remontów i inwestycji oraz harmonogramów realizacji...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2021-07-14
CZYTAJ WIĘCEJ

Referent

obsługa wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyjne UZ oraz podmioty zewnętrzne poprzez zapewnienie obsługi technicznej i audiowizualnej, a także nadzorowanie i kontrola tych prac, obsługa audiowizualna Auli i sal uniwersytetu, bieżące utrzymanie w...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2021-07-14
CZYTAJ WIĘCEJ

Refernet

przygotowanie i prowadzenie spraw, umów związanych z najmami, dzierżawą pomieszczeń oraz powierzchni terenów UZ, w tym przygotowanie wniosków na wystawienie not i faktur, przygotowanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych w zakresie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2021-07-14
CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa tamponiarki

wykonanie matryc tamponowych, obsługa tamponiarki Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, techniczne

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2021-07-14
CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj rynek pracy w Zielonej Górze

Dowiedz się jak kształtuje się sytuacja pracowników w Zielonej Górze i okolicach…