Kierownik kotłowni wysokoprężnej sekcji gospodarki mieszkaniowej i kwaterunkowej wydziału techniki i zaopatrzenia nadodrzańskiego oddziału straży granicznej w krośnie odrzańskim

1.Znajomość przepisów, zarządzeń i wytycznych organów nadrzędnych, ściśle przestrzeganie i wykonywanie ich w zakresie swoich obowiązków służbowych;2.Kontrola nad właściwą pracą całej obsługi kotłowni, prawidłową eksploatacją urządzeń...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-10-13
CZYTAJ WIĘCEJ

Pomoc nauczyciela

opieka medyczna nad dziećmi przewlekle chorymi zgodnie z zaleceniami lekarskimi i bieżącymi potrzebami dzieci; znajomość instrukcji obsługi urządzeń na stanowisku pracy; sprowadzanie dzieci klas I-III z klas i świetlicy do stołówki szkolnej na posiłki;...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2021-10-13
CZYTAJ WIĘCEJ

Pielęgniarka

1.Realizowanie indywidualnego planu wsparcia z uczestnikami.2.Prowadzenie indywidualnych badań podopiecznych placówki m.in. mierzenie ciśnienia, badanie poziomu cukru, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku wystąpienia urazu lub sytuacji...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Świebodzin | 2021-10-13
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik biurowy

praca biurowa Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe : min. 1 rok

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-10-13
CZYTAJ WIĘCEJ

Fizjoterapeuta

wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii oraz współpraca z lekarzem i pozostałymi pracownikami pierwszego kontaktu w dziale opiekuńczo terapeutycznym Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wymagania inne: wykształcenie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Trzebiechów | 2021-10-13
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego - karetka

a.Znajomość budowy i zasad eksploatacji sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu sanitarnego oraz innego sprzętu ratowniczego;b.Utrzymywanie na odpowiednim poziomie sprawności technicznej pojazdu sanitarnego; c.Wykonywanie codziennej obsługi technicznej...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | 2021-10-13
CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj rynek pracy w Zielonej Górze

Dowiedz się jak kształtuje się sytuacja pracowników w Zielonej Górze i okolicach…