Technik Elektromechanik

Twój zakres obowiązków: Dokonywanie przeglądów i oględzin urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie AKPiA. Usuwanie usterek urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie AKPiA. Wykonywanie pomiarów kontrolnych przyrządów pomiarowych...

Firma: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Referent

według wniosku

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy | Świdnica | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Referent

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegajaca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, współuczestnictwo w kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4...

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), praca w warunkach stresu i pod...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, jednozmianowa, 8-godzinna (7:30-15:30), - większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, Miejsce i otoczenie organizacyjno –...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj rynek pracy w Zielonej Górze

Dowiedz się jak kształtuje się sytuacja pracowników w Zielonej Górze i okolicach…