Praca: Referent

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Referent
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Numer: StPr/21/0036
OBOWIĄZKI:
1. rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy:- sprawdzanie w rejestrze centralnym czy rejestrująca się osoba nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy;- zakładanie w postaci elektronicznej karty bezrobotnego lub poszukującego pracy;- zapoznanie bezrobotnego z oświadczeniem zawartym w karcie rejestracyjnej i podpisanie go w obecności rejestratora;- ustalenie statusu bezrobotnego;- ustalenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;- udzielanie informacji o prawach i obowiązkach osób zarejestrowanych; 2. obsługa bezrobotnych:- przyjmowanie zaświadczeń i informacji dot. zmian w sytuacji bezrobotnego i ich właściwa kwalifikacja;- wyłączanie bezrobotnego z ewidencji weryfikacja informacji z usługą U2;- przygotowywanie decyzji administracyjnych; 3. przyznawanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłaty stypendium;4. kompleksowa realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca;5. współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie realizowanych zadań;6. udzielanie klientom informacji i wyjaśnień dotyczących zakresu podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy i zakresu zadań PUP.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;3. jest obywatelem polskim;4.cieszy się nieposzlakowaną opinią;5. posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;6. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych;- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;- znajomość ustawy o cudzoziemcach.Wymagania dodatkowe:predyspozycje osobowościowe i umiejętności zawodowe: wysoka kultura osobista, takt, opanowanie, cierpliwość, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań, umiejętność pracy w zespole, sprawdzanie kompletności dokumentów, ich weryfikacja i właściwa kwalifikacja, dobra znajomość obsługi komputera preferowana znajomość programów Syriusz Std i e-DOK, obsługa bezrobotnych w zakresie rejestracji, ewidencji i świadczeń, obsługa pracodawców w zakresie wydawania zezwoleń na pracę sezonową.Dodatkowe informacje na bip.pup.powiatkrosnienski.pl

Miejsce pracy:

Krosno Odrzańskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Robotnik budowlany

Murowanie, prace rozbiórkowe, prace montażowe, roboty ciesielskie. Dojazd na wykonywane prace samochodem służbowym. Wymagania inne: Mile widziana znajomość ogólnych prac remontowo-budowlanych, odporność fizyczna, umiejętność współpracy. Oferta pracy...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli | Nowe Miasteczko | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Spawacz

spawanie elementów metalowych wg rysunku technicznego, możliwość zatrudnienia osoby, której skończyły się uprawnienia spawalnicze, możliwość uzyskania uprawnień - skierowanie na kurs Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne:...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Sulechów | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Ślusarz - mechanik

prace warsztatowe ślusarskie, mechaniczne, obsługa maszyn i urządzeń, istnieje możliwość przyuczenia Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: wykształcenie dowolne, mile widziane mechaniczne, wskazane doświadczenie zawodowe

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Sulechów | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ