Praca: Zastępca kierownika rejonu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika rejonu
Miejsce pracy: Nowa Sól
Ogłoszenie o naborze Nr 78559

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-       zagrożenie korupcją,


-       częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 


-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • organizuje i koordynuje pracę na podległych stanowiskach
 • dokonuje objazdów i kontroli drogi pod względem stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego
 • nadzoruje i koordynuje pracownikami w zakresie zagadnień związanych z logistycznym przygotowaniem zaplecza sprzętu i materiałów do ZUD i BUD, koordynacja pracy przy ZUD i BUD, analizuje koszty i potrzeby w tym zakresie
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej; nadzór nad wykonywanymi robotami drogowymi i mostowymi zleconymi w drodze przetargu i siłami własnymi Rejonu – interwencje
 • uczestniczy w przygotowaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa do stanu pierwotnego, w obliczu kar za samowolne zajecie pasa drogowego
 • nadzoruje prace przy wykonywaniu zadań w zakresie systemów wspomagających zarządzenia BUD, ZUD, BDD, SGM, DSN
 • współpracuje z Policją i organami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wnioskowanie i opracowywanie zmian w zakresie BRD
 • uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem planów robót utrzymaniowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, kodeksu postepowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych
 • znajomość sieci drogowej i obszaru podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem przez Rejon w Nowej Soli
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie kompetencji: egzekwowanie zobowiązań, zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, zarządzanie personelem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane;
 • przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kierownik Zmiany w Dziale Logistyki

Czym będziesz się zajmować? Przygotowywaniem hali, Ustalaniem dziennego planu pracy, Nadzorem nad liderami, Ustalaniem grafiku pracy, Wyliczaniem premii dla pracowników, Zgłaszaniem usterek i awarii, Innymi obowiązkami organizacyjnymi. Czego od Ciebie wymagamy?...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. danych procesowych (Master Data)

Czym będziesz się zajmować? Wprowadzaniem danych do systemu w oparciu o informacje przygotowane przez różne działy, monitorowaniem postępu prac, Analizą i doskonaleniem procesów administracyjnych MasterData, poprawą jakości danych zgodnie ze standardem...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Lider w dziale logistyki

Czym będziesz się zajmować? Efektywnym zarządzaniem oraz motywowaniem pracowników, Sprawowaniem nadzoru nad procesami magazynowymi, Optymalizacją procesów magazynowych pod względem wydajności, jakości i kosztów, Nadzorem nad przestrzeganiem zasad...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ