Praca: Zastępca głównego księgowego

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 83372

Warunki pracy

·         praca w siedzibie Urzędu


·         praca administracyjno-biurowa


·         użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)


·         wymuszona pozycja ciała


·         oświetlenie sztuczne i naturalne


·         praca przy monitorze ekranowym


·         brak windy


·         przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową oraz sporządza sprawozdawczość
 • Prowadzi ewidencję i rozlicza koszty eksploatacyjne oraz koszty badań statystycznych, uzgadnia konta syntetyczne i analityczne oraz wydatki i koszty
 • Dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 • Kontroluje gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji jednostki w celu terminowości regulowania zobowiązań. Rozlicza rezerwy celowe, programy i granty
 • Współpracuje w opracowaniu planu dochodów i wydatków budżetowych, projektu budżetu oraz układu wykonawczego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu oraz przedstawia propozycje ich zmian
 • Sporządza sprawozdania finansowe, analizy oraz opracowuje informacje z wykonania budżetu w celu zapewnienia dokładnej informacji finansowej
 • Nadzoruje terminowe i prawidłowe przekazanie archiwizowanych dokumentów wydziału, dokonuje okresowych kontroli kasy w siedzibie Urzędu
 • Prowadzi analizę budżetu Urzędu, przygotowuje decyzje finansowe i koordynuje ich realizację w celu właściwego gospodarowania środkami finansowymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w komórce finansowo-księgowej
 • Obsługa programów księgowych
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa podatkowego, przepisów ZUS
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Znajomość narzędzi biurowych i informatycznych (pakiet Office)
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa resortowych programów księgowych
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Fryzjer

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Nowogród Bobrzański | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. Obsługi Klienta z językiem niemieckim

Wsparcie mailowe oraz telefoniczne (połączenia przychodzące) klientów niemieckojęzycznych Analiza potrzeb klientów Rejestrowanie zgłoszeń w systemie oraz aktualizacja statusu Zapewnianie wysokich standardów obsługi klienta Bardzo dobra znajomość języka...

Firma: LeasingTeam Sp. z o.o | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik działu handlowego z j. angielskim

Czym będziesz się zajmować: nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z klientami oraz pozyskiwanie nowych partnerów handlowych (kraje anglojęzyczne), analiza rynku według ustalonych warunków oraz profilu produkcyjnego firmy, wymiana...

Firma: Rotometal | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ