Praca: Wojewódzki inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wojewódzki inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 132827

Warunki pracy

1.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


2. Wyjazdy służbowe


3. Praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi.


4. Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy

Zakres zadań

 • Organizowanie i koordynowanie pracą członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia zgodnego pod względem merytorycznym, formalnym i terminowym wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolą działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie zadań zespołu
 • Przygotowywanie projektów pism, decyzji, zarządzeń i instrukcji w ramach zespołu, współudział w archiwizacji dokumentacji zespołu, prowadzenie ewidencji świadectw przeznaczonych dla państw trzecich oraz gromadzenie, przetwarzanie i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań zespołu
 • Przeprowadzanie kontroli zgodnych z planem kontroli z upoważnienia Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w tym poprawność zatwierdzania zakładów sektora spożywczego oraz zgodności z dokumentacją oraz stanem faktycznym świadectw zdrowia eksportowych i przedeksportowych wystawianych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
 • Przyjmowanie informacji o niebezpiecznej żywności, ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpieczną żywnością, a następnie przekazywanie tych informacji do systemu RASFF
 • Analiza i sprawdzanie zgodności z obowiązującym prawem i instrukcjami, wniosków zakładów o zatwierdzenia do eksportu w przypadku, jeżeli dane państwo trzecie uzależnia uzyskanie uprawnień do produkcji na rynek tego państwa od wyników kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ tego państwa przekazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Opracowywanie projektów planów kontroli problemowych z zakresu zadań zespołu
 • Sporządzanie i weryfikacja planu pracy zespołu w celu monitorowania realizacji zadań zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo jazdy kat.B
 • Znajomość programu Microsoft Office
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalizacja z: Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub Epizootiologii i administracji weterynaryjnej
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Młodszy specjalista ds. grafiki

Zadania na stanowisku pracy: wspieranie Działu Marketingu w obszarze działań brandingowych i koncepcyjnych, projektowanie graficznie na potrzeby komunikacji marketingowej online i offline (kampanie promocyjne, social media, targi branżowe, prezentacje itp.),...

Firma: Lumel S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik Punktu Usługowego

Opis stanowiska praca w punkcie usługowym zlokalizowanym w centrum handlowym dorabianie kluczy drobne naprawy zegarmistrzowskie naprawa obuwia Wymagania mile widziane doświadczenie techniczne i w handlu dokładność, sumienność komunikatywność i...

Firma: Minit Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Świebodzinie

Firma: PKO Bank Polski | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ