Praca: Terapeuta zajęciowy/ opiekun

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Terapeuta zajęciowy/ opiekun
Miejsce pracy: Świebodzin
Numer: StPr/23/0411
OBOWIĄZKI:
Ogólny zakres obowiązków:Prowadzenie i stałe rozwijanie indywidualnych i zespołowych zajęć wspierająco - aktywizujących wśród uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie polegającej w szczególności na: pobudzaniu potencjalnych możliwości rozwojowych; rozwijaniu inteligencji sensoryczno - motorycznej, uwrażliwieniu kuturowym, stymulacji rozwoju psychoruchowego. Stałe rozwijanie zróżnicowanych form terapeutycznych (trening zaradności życiowej, trening manualny, trening z gliną i różnego rodzaju plastycznymi, zajęciowa: plastykoterapia). Wykonywanie czynności opiekuńczo - pielęgnacyjnych nad uczestnikami ŚDS m.in: pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej, wykonywanie drobnych czynności pielęgnacyjnych itp.Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego, m.in.: organizowanie czasu wolnego i spacerów, okazywanie podopiecznemu wsparcia emocjonalnego, dotrzymywanie towarzystwa, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, motywowanie seniorów do udziału w zajęciach.Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom w pomieszczeniach placówki, podczas zajęć na zewnątrz budynku oraz podczas zajęć prowadzonych w formie wyjazdowej np. wycieczek.Promowanie w środowisku lokalnym działań podejmowanych w ŚDS. Udział w tworzeniu i weryfikacji indywidualnych planów wspierająco - aktywizujących dla uczestnika Domu. Ścisłej współpracy z innymi członkami zespołu wspierająco - aktywizującego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: pedagogika, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagogika specjalna
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, kierunek: terapia zajęciowa


Wymagania inne:

Oczekiwania pracodawcy:1. Obywatelstwo polskie;2. Pełna zdolność do czynności prawnych;3. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj.:Terapeuta zajęciowy:- wykształcenie średnie (szkoła policealna - terapia zajęciowa) lub- wykształcenie wyższe na kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na powyższym stanowisku ( pedagogika, pedagogika opiekuńczo - wychowacza, pedagogika specjalna)- trzymiesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.Opiekun:- wykształcenie min. średnie,-roczny staż pracy na stanowisku opiekun,- trzymiesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. Nieposzlakowana opinia.

Miejsce pracy:

Świebodzin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kelner/barman

Obsługa klienta, obsługa kasy, przygotowanie deserów i napojów, dbanie o czystość Wymagania inne: książeczka/badania sanepidowskie

Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Zielona Góra | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier budowy

Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót budowlanych sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami weryfikacja i rozliczanie ilości...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista BHP

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Firma: B-Service Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ