Praca: Stores Coordinator

Career Opportunities
at Amazon

Stores Coordinator
Świebodzin
Miejsce pracy: Świebodzin
nr. ref.: 1407181

Obowiązki

 • Kontrola poziomu zapasów.
 • Wykorzystywanie oprogramowania Oracle oraz Coupa i prowadzenie regularnej inwentaryzacji w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów.
 • Rygorystyczne przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, jakości i produkcji.
 • Przenoszenie towarów za pomocą wózków widłowych, wózków ręcznych i elektrycznych wózków paletowych typu Walkie-Rider.
 • Utrzymywanie rezerw zapasów w newralgicznych obszarach.
 • Okresowe nadzorowanie lub wykonywanie pełnego spisu towarów w magazynie (zgodnie z wymaganiami Procurement Managera).
 • Przetwarzanie zapotrzebowań na materiały biurowe.
 • Doskonalenie metod pracy i rekomendowanie zmian zwiększających bezpieczeństwo.
 • Konserwacja terenu pracy.
 • Podejmowanie prac z własnej inicjatywy.
 • Gospodarka magazynowa metodą FIFO.
 • Współpraca ze strukturami organizacyjnymi na wszystkich poziomach.

Produkcja

 • Wsparcie Procurement Managera w zarządzaniu działem.
 • Przydzielanie współpracownikom zadań niezbędnych do sprawnego przepływu pracy i realizacji dziennych celów produkcyjnych.
 • Pomaganie Procurement Managerowi w przyjmowaniu dziennych raportów.
 • Udzielanie pomocy współpracownikom, szkolenie nowych współpracowników.
 • Pomaganie Procurement Managerowi w śledzeniu, analizie trendów i raportowaniu wskaźników pomiarowych działu zgłaszanych przez współpracowników.
 • Zarządzanie godzinami pracy i harmonogramami oraz monitorowanie i raportowanie w tym zakresie.
 • Wykonywanie w razie potrzeby obowiązków produkcyjnych (zastępstwo).
 • Udzielanie Procurement Managerowi pomocy w przeglądach i aktualizacjach standardowych procedur operacyjnych.
 • Działania kontrolne i rozwiązywanie problemów związanych z procesami w danym obszarze.
 • Usprawnianie przepływu produktów przez dany obszar.
Umiejętności
 • Umiejętność obsługi komputera: pakietów Microsoft i dodatkową zaletą będzie znajomość oprogramowania Oracle oraz Coupa.
 • Dodatkową zaletą będą uprawnienia do obsługi wózka widłowego i elektrycznego wózka paletowego.

Bezpieczeństwo

 • Identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń na terenie pracy
 • Ciągłe instruowanie współpracowników odnośnie bezpieczeństwa pracy.
 • Zaangażowane uczestnictwo w inicjatywach dotyczących bezpieczeństwa.
 • Natychmiastowe zgłaszanie Procurement Managerowi wszelkich urazów przy pracy.

Podstawowe kwalifikacje:

 • Doskonała etyka pracy
 • Dbałość o szczegóły
 • Zdolność dotrzymywania terminów i zaangażowana obsługa klienta w obszarze logistyki.
 • Stabilna historia pracy
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Doskonała umiejętność porozumiewania się (ustnie i pisemnie).
 • Elastyczność i dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym.
 • Znajomość aktualnych zasad i procedur.
 • Kandydat realizuje lub przekracza normy produkcyjne określone dla działu. Zadania i polecenia wykonuje w sposób wykraczający ponad standardowe oczekiwania.
 • Stanowi wzorzec bezpiecznych zachowań w miejscu pracy: brak dających się uniknąć wypadków lub urazów w ubiegłym roku.
 • Środowisko pracy:Praca z ruchomymi częściami mechanicznymi lub w ich pobliżu.
 • Zróżnicowany (w tym wysoki) poziom hałasu.

Czy mogę zaaplikować?

 • Tak, jeśli pracujesz bezpośrednio dla Amazon, w naszym centrum logistycznym w Polsce, na poziomie T1 - T3, powyżej 12 tygodni.
 • Osiągasz bardzo dobre wyniki produktywnościowe oraz jakościowe, a także wykazujesz się nienaganną obecnością w pracy oraz zachowaniem. Dodatkowym atutem jest doświadczenie zawodowe w wybranej roli: Store Coordinator (również sezonowe).

Preferowane kwalifikacje

 • Umiejętność rozwiązywania problemów i zdolności analityczne
 • Doskonałe zdolności interpersonalne.
 • Prawidłowa ocena sytuacji.
 • Zdolności i gotowość do nauki oraz przyswajania nowych umiejętności.
 • Wiedza na temat narzędzi i technik doskonalenia operacyjnego oraz gotowość do ich stosowania.
 • Motywacja do osiągnięcia sukcesu.
 • Pomaganie innym w osiągnięciu sukcesu.
 • Pozytywne nastawienie.
 • Umiejętność jednoczesnego radzenia sobie z wieloma zadaniami, zarówno krótko-, jak i długotrwałymi.
 • Umiejętność pracy w dynamicznym, złożonym środowisku i w warunkach silnego stresu.
 • Umiejętność dobrej współpracy z osobami na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.
Składając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Pomocniczy robotnik budowlany

- szkolenie bhp i ppoż. - zapoznanie z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji - podawanie materiałów - sprzątanie - przyuczenie do zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Świebodzin | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Administrator baz danych

Czym będziesz się zajmować? Administracją i monitorowanie ciągłości działania systemów bazodanowych firmy, Opieką nad powierzonymi systemami serwerowymi, aplikacyjnymi i składowania danych, Wsparciem w utrzymaniu bezpieczeństwa infrastruktury...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Monter – Obchodowy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za : wykonywanie konserwacji, bieżących i awaryjnych napraw w zakresie węzłów cieplnych, lokalnych kotłowni oraz sieci cieplnych i przyłączy instalacji wewnętrznych, lokalizowanie oraz zgłaszanie usterek...

Firma: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ