Praca: Starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 97873

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • praca administracyjno-biurowa

 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • wymuszona pozycja ciała

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

 • praca przy monitorze ekranowym

 • brak windy

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje analizy krótkookresowe i bieżące informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na potrzeby monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym oraz w celu zapewnienia potrzeb informacyjnych samorządu terytorialnego i pozostałych odbiorców
 • opracowuje informacje wynikowe z badań statystycznych i pozastatystycznych na potrzeby monitorowania polityki spójności w regionie
 • projektuje i realizuje graficzne prezentacje w oparciu o dane statystyczne w celu umieszczenia ich w publikacjach, opracowaniach i raportach
 • przygotowuje prezentacje multimedialne publikacji oraz opracowań statystycznych
 • realizuje prace redakcyjne związane z opracowaniem materiałów statystycznych (opis analityczny, tablice, graficzne prezentacje danych statystycznych, uwagi ogólne, uwagi metodyczne) w celu zamieszczenia ich w publikacjach
 • współuczestniczy w działalności promocyjnej Urzędu, poprzez zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej oraz graficzno-edytorskiej materiałów okolicznościowych i popularyzujących zasoby informacyjne statystyki publicznej
 • współuczestniczy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej skierowanej do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • podstawowa znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programów graficznych (CorelDRAW) oraz Adobe Creative Cloud
 • znajomość narzędzi statystycznych (SPSS, Statistica itp.)
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Automation Engineer

The Amazon Reliability Maintenance and Engineering team keeps all our equipment in excellent working order, from printers to fully automated sortation systems. You will be looking after the automated systems within our buildings and the systems that interact with...

Firma: Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Mistrz Utrzymania Ruchu (m/k)

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA: Osoba na...

Firma: Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ