Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 85291

Warunki pracy

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w terenie (możliwe pod ruchem),                                                                                                    
krajowe wyjazdy służbowe.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • analizuje stan techniczny infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną oraz określa potrzeby rzeczowe i finansowe dotyczące ich modernizacji, utrzymania i planowania; wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych,
 • gromadzi i aktualizuje dane dotyczące infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną oraz współpracuje z wydziałami merytorycznymi przy opracowaniu Programów Inwestycji i aneksów do nich,
 • opiniuje projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowane przez Oddział i innych inwestorów,
 • załatwia sprawy formalne związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • przeprowadza kontrolę utrzymywanych dróg.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub infrastruktury drogowej zasilanej energią eklektyczną,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 KV,
 • znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej województwa lubuskiego,
 • obsługa komputera w tym dobra znajomość programów pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B.
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

  Pracownik produkcji

  Poszukujemy osób chętnych do pracy na produkcji w Lumel Alucast Sp. z o.o. oraz Lumel S.A. na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania: gotowość do pracy na 3 zmiany, wykształcenie zawodowe, chęci do pracy.

  Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Ślusarz narzędziowy

  Zadania na stanowisku pracy: przygotowanie elementów form/okrojników do montażu zgodnie z dokumentacja kontrukcyjną; zapewnienie pełnej sprawności narzędzi (form odlewniczych, okrojników ) do produkcji zgodnie z dokumentacją; wykonywanie operacji...

  Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Konstruktor - elektronika

  Zakres zadań na stanowisku: projektowanie elektronicznych urządzeń pomiarowych, opracowywanie i nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną, rozbudowa, modyfikowanie i nadzorowanie produkcji urządzeń elektronicznych. Od kandydatów oczekujemy: znajomości...

  Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ