Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 132434

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Stanowisko pracy związane z ochroną danych wrażliwych 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • prowadzi całość zagadnień związanych z ustalaniem, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę; dokonuje rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych zwartych ze zleceniobiorcami; sporządza sprawozdawczość budżetową i statystyczną oraz sporządza roczne analizy wydatków na wynagrodzenia wraz z załącznikami; wykonanie zadania wspomagane jest systemem SAP HCM.
 • prowadzi całość zagadnień związanych z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi, na bieżąco współpracuje z ZUS i Urzędami Skarbowymi
 • prowadzi i przechowuje pełną dokumentację płacową, dokumentację dotyczącą rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym i Urzędami Skarbowymi; wykonanie zadania wspomagane jest systemem SAP HCM
 • sporządza roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych; wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • prowadzi rozliczenia dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • prowadzi ewidencję umów zlecenia i umów o dzieło oraz zgłasza zleceniobiorców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzi obsługę finansową w zakresie wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wypłat ekwiwalentu za pranie, związaną z naliczaniem i wypłatą świadczeń na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych
 • dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział; analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość prawa pracy
 • Umiejętność obsługi programu SAP HCM oraz Płatnika
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Technik Farmaceutyczny

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu...

Firma: Gemini Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Młodszy specjalista ds. grafiki

Zadania na stanowisku pracy: wspieranie Działu Marketingu w obszarze działań brandingowych i koncepcyjnych, projektowanie graficznie na potrzeby komunikacji marketingowej online i offline (kampanie promocyjne, social media, targi branżowe, prezentacje itp.),...

Firma: Lumel S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik Punktu Usługowego

Opis stanowiska praca w punkcie usługowym zlokalizowanym w centrum handlowym dorabianie kluczy drobne naprawy zegarmistrzowskie naprawa obuwia Wymagania mile widziane doświadczenie techniczne i w handlu dokładność, sumienność komunikatywność i...

Firma: Minit Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ