Praca: Starszy Specjalista w Dziale ds. Administrowania Infrastrukturą Teleinformatyczną Departament Teleinformatyki

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI DO DNIA 20.11.2023 R.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 192/23

 

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista w Dziale ds. Administrowania Infrastrukturą Teleinformatyczną Departament Teleinformatyki
Nr ref.: 192/23

Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze / Oddział Regionalny AMW w KrakowieOferujemy:
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.
Główne obowiązki:
 • zarządzanie i administracja urządzeniami sieciowymi – przełączniki, routery, access pointy,
 • zarządzanie i administracja centralą telefoniczną VoIP,
 • monitorowanie pracy urządzeń sieciowych, diagnozowanie i usuwanie problemów,
 • tworzenie dokumentacji systemów informatycznych w zakresie wykonywanych zadań,
 • zarządzanie incydentami, kontrola realizacji zgłoszeń i zadań w powierzonym obszarze,
 • bieżące wsparcie techniczne i merytoryczne pierwszej linii wsparcia,
 • udział w planowaniu i wdrażaniu projektów informatycznych dotyczących pracy departamentu.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją sieci LAN/WAN (TCP/IP, switching, znajomość protokołów routingu),
 • znajomość rozwiązań sieciowych Huawei, Cisco, Netgear oraz systemów bezpieczeństwa Fortinet,
 • umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne” bądź gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie, samodzielność i komunikatywność.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane posiadanie stosownych certyfikatów (Cisco CCNA i/lub CCNP),
 • mile widziana znajomość zagadnień z obszarów: ITIL, ISO 27001, ochrony danych osobowych, znajomość produktów VMware. Hyper-V, Fortinet, ESET Security Management Center,
 • znajomość procedury zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Pzp będzie dodatkowym atutem.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW, dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW, dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o gotowości poddania się badaniom i procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 20 listopada 2023 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 192/23”


lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online dostępnego pod przyciskiem aplikowania

 
Metody i techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje:
 • miejsce świadczenia pracy: Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze lub Krakowie,
 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się pod przyciskiem.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Twój zakres obowiązków kompleksowa obsługa procesów kadrowo-płacowych w tym: sporządzanie dokumentów w zakresie nawiązywania, zmiany warunków i rozwiązywania stosunku pracy prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, sporządzanie...

Firma: ante-holz Polska Sp. z o.o. | Kożuchów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca / Serwisant

Opis stanowiska: Regularne przeprowadzanie serwisów urządzeń zgodnie z harmonogramem na wyznaczonym terenie polegającym na wyczyszczeniu urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, przekazania powstałego odpadu na magazyn; Bieżące naprawy urządzeń;...

Firma: Remondis Medison Sp. z o.o. | Sulechów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca / Serwisant

Opis stanowiska: Regularne przeprowadzanie serwisów urządzeń zgodnie z harmonogramem na wyznaczonym terenie polegającym na wyczyszczeniu urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, przekazania powstałego odpadu na magazyn; Bieżące naprawy urządzeń;...

Firma: Remondis Medison Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ