Praca: Starszy specjalista sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Starszy specjalista sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Numer: StPr/21/0225
OBOWIĄZKI:
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentując inwestora (NoOSG) na budowie w celu sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz NoOSG;-dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych w celu oceny ich stanu technicznego, określenia przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, oraz projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pożądanego;- sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysy z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury w celu określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. W tym celu dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów i kosztorysów, analizowanie i dokonywanie obliczeń.-udział w odbiorach robót budowlanych oraz usług w celu sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia;-sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, założenia funkcjonalno- użytkowe, programy funkcjonalno- użytkowe, w celu wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych;- udział w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w celu realizacji zadań sekcji;- prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG, w celu zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji;- udział w pracach komisji przetargowych w celu zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Poziom wykstzałcenia :- wyższe budowlaneDoświadczenie zawodowe :- co najmniej 24 m-ce pracy w specjalności budowlanej przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych- posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo budowlane w jednej z poniższych specjalności :1. architektonicznej2. konstrukcyjno - budowlanej - znajomość zagadnień związanych z procesem budowlanym oraz biegła znajomość ustawy Prawo Budowlane- umiejętność obsługi komputera w tym programów wspomagających w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz kosztorysowania- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność- prawo jazdy kat. BUmiejętności :- umiejętność obsługi komputera w tym programów wspomagających w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz kosztorysowania- umiejętność pracy w zespole , komunikatywność, dokładność i systematyczność- umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, kreatywność Wymagania pożądane :- uprawnienia do wsprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie- uprawnienia energetyczneG1,G2,G3 w zakresie dozoru, obsługi konserwacji- powyżej 6 mc praca przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych

Miejsce pracy:

Krosno Odrzańskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 368,71 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Koordynator Robót Elektrycznych

Nadzorowanie i koordynacja prac w zakresie instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie Bezpośredni nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie terminowości i jakości prac w oparciu o wymagania umowy, harmonogramy oraz dokumentację techniczną Monitorowanie...

Firma: Sinohydro Corporation Ltd Sp. z o.o. | Nowa Sól | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Odpowiedzialność za realizację projektu w zakresie organizacji prac, kontroli jakości, terminowości, stanu zaawansowania i bezpieczeństwa realizowanych robót budowlanych zgodnie z zapisami w kontrakcie, projektem, przyjętym harmonogramem, dokumentacją...

Firma: Sinohydro Corporation Ltd Sp. z o.o. | Nowa Sól | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Administrator baz danych

Czym będziesz się zajmować? Administracją i monitorowanie ciągłości działania systemów bazodanowych firmy, Opieką nad powierzonymi systemami serwerowymi, aplikacyjnymi i składowania danych, Wsparciem w utrzymaniu bezpieczeństwa infrastruktury...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ