Praca: Starszy specjalista sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia nadodrzańskiego oddziału straży granicznej w krośnie odrzańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Starszy specjalista sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia nadodrzańskiego oddziału straży granicznej w krośnie odrzańskim
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Numer: StPr/20/0789
OBOWIĄZKI:
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentując inwestora (NoOSG) na budowie w celu sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz NoOSG;-dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych w celu oceny ich stanu technicznego, określenia przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, oraz projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pożądanego;- sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysy z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury w celu określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. W tym celu dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów i kosztorysów, analizowanie i dokonywanie obliczeń.-udział w odbiorach robót budowlanych oraz usług w celu sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia;-sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, założenia funkcjonalno- użytkowe, programy funkcjonalno- użytkowe, w celu wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych;- udział w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w celu realizacji zadań sekcji;- prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG, w celu zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji;- udział w pracach komisji przetargowych w celu zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe budowlane- doświadczenie co najmniej 24 m-ce- pracy w specjalności budowlanej przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych;- posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w jednej z poniższych specjalności:1) architektonicznej;2) konstrukcyjno- budowlanej; - znajomość zagadnień związanych z procesem budowlanym oraz biegła znajomość ustawy Prawo Budowlane;- umiejętność obsługi komputera w tym programów wspomagających w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz kosztorysowania;- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność;- umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, kreatywność;- prawo jazdy kat. BWymagania pożądane:.- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie; - uprawnienia energetyczne G1,G2,G3,w zakresie dozoru, obsługi konserwacji. - powyżej 6 miesięcy praca przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych

Miejsce pracy:

Krosno Odrzańskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 368,71 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Pracownik Medyczny (pobieranie wymazów PCR)

Opis stanowiska Obsługa Pacjentów w mobilnym punkcie pobrań (kontener); Wykonywanie czynności pielęgniarskich w zakresie działania punktu pobrań - pobieranie wymazów PCR w kierunku Covid 19; Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją badań. Wymagania...

Firma: Synevo Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik transportu

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: realizacja prac magazynowych (załadunek i rozładunek towaru), przewóz materiałów między działami, utrzymywanie porządku w magazynie jak i na terenie firmy, przestrzeganie obowiązujących procedur, instrukcji i...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Młodszy Specjalista ds. Aplikacji Sprzedażowych i Logistycznych

Czym będziesz się zajmować? Diagnostyką, określaniem źródeł i rozwiązywaniem problemów w zakresie aplikacji systemowych w kontekstach: całego systemu ERP, automatyki magazynowej i urządzeń w sklepach stacjonarnych bezpośrednio związanych ze...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ