Praca: Starszy referent

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 116402

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, telefon, niszczarka

Zakres zadań

 • opracowywanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki w celu wykonania czynności w zakresie segregacji, scalania, brakowania i systematyzacji spraw, a także innych czynności archiwalnych ewidencyjno-informacyjnych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania archiwum;
 • systematyczne brakowanie zgromadzonej dokumentacji w celu zapewnienia właściwego porządkowania zasobu archiwalnego mającego na celu wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia po upływie okresu jej przechowywania;
 • przejmowanie akt z komórek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt Straży Granicznej w celu zapewnienia właściwej ich ochrony zgodnie z odpowiednią kategorią archiwalną;
 • udzielanie merytorycznej pomocy w zakresie problematyki związanej z właściwym zaliczaniem akt twórcy zespołu archiwalnego do odpowiednich kategorii archiwalnych w celu właściwej kategoryzacji dokumentów;
 • udostępnianie zgromadzonych w zasobie archiwalnym akt upoważnionym osobom w celu służbowego wykorzystania zarchiwizowanej dokumentacji;
 • sporządzanie stosownej dokumentacji w związku z czynnościami związanymi z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem "B", a po uzyskaniu zgody na fizyczne jej zniszczenie, nanoszenie odpowiednich zmian w prowadzonej ewidencji w celu zapewnienia właściwego porządkowania zasobu dokumentacji;
 • przestrzeganie terminowego zwrotu akt wypożyczonych a w przypadku jego przekroczenia informowania bezpośredniego przełożonego w celu zapewnienia właściwej ochrony dokumentacji;
 • opracowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań z wykonywania prac archiwalnych i stanu posiadania zasobu archiwalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność;
 • operatywność;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Starszy inspektor

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy - komputer, ksero, niszczarka, telefon W budynku istnieją bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich; brak wind. Konieczność częstych wyjazdów służbowych do...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca samochodu ciężarowego

kierowane pojazdem ciężarowym, rozładowanie i załadowanie ładunków, wyjazdy za granicę. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: Prawo jazdy kat. C

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Świebodzin | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Asystent do spraw księgowości

wg zawodu

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ