Praca: Starszy referent

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 113223

Warunki pracy

Urząd jest dostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Brak barier architektonicznych, odpowiednio dostosowane toalety, ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie i rejestracja w rejestrze przesyłek wpływających i systemach dedykowanych w celu przekazania do dekretacji Dyrektorowi, rejestracja i przygotowanie korespondencji do wysłania w celu jej ekspedycji oraz obsługa i ewidencja dokumentacji normatywów wewnętrznych, rejestru skarg i wniosków, wniosków o dostęp do informacji publicznej, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Obsługa centrali telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej, e-doręczeń, systemów e-faktur, e-puap, EZD i innych systemów łączności, łączenie rozmów, przyjmowanie interesantów w celu udzielenia im informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwej komórki organizacyjnej.
 • Prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych pracowników, wydawanie delegacji służbowych oraz załatwianie formalności związanych z wyjazdami służbowymi w celu udokumentowania podróży służbowych.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przepisami prawa, w tym przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych ze wszystkich komórek organizacyjnych, przechowywanie, zabezpieczanie, porządkowanie i udostępnianie zgromadzonej dokumentacji i prowadzenie jej ewidencji, w tym spraw prowadzonych w EZD.
 • Obsługa spotkań i gości Dyrektora oraz przygotowywanie protokołów, notatek, pism, normatywów wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji, pracy biurowej lub obszarze archiwalnym
 • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych
 • Znajomość obsługi kancelaryjnej oraz zasad prowadzania archiwum zakładowego
 • Dobra organizacja pracy
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność, otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji, w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz Zarządzenia nr 39 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Zielonej Górze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie archiwalne (kurs archiwalny co najmniej I- go stopnia)
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Specjalista ds. Infrastruktury

Opis stanowiska: nadzór i utrzymanie w pełniej sprawności obiektów, budynków, instalacji, sieci i dróg; planowanie i monitorowanie przebiegu prac remontowych i budowlanych; koordynacja współpracy z zewnętrznymi firmami serwisowymi i usługowymi; nadzór nad...

Firma: GEDIA Poland Sp.z.o.o. | Nowa Sól | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprzedawca

Co będzie należało do Twoich obowiązków: zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta zgodnie ze standardami firmy doradztwo w ramach kreowania indywidualnego stylu klienta dbałość o prawidłową ekspozycję towaru zgodnie z zasadami Visual Merchandisingu...

Firma: Tatuum | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik Oddziału – branża motoryzacyjna

Organizacja pracy oddziału w obszarze towaru, obsługi klienta i osiągania założonych celów biznesowych Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych...

Firma: OPOLTRANS Spółka z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ