Praca: Starszy księgowy

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 85893

Warunki pracy

- Narzędzia i materiały do pracy - komputer, fax, drukarka, kserokopiarka, telefon; - brak wind; - bariery architektoniczne

Zakres zadań

 • naliczanie uposażeń oraz innych świadczeń pieniężnych dot. funkcjonariuszy w celu prawidłowej wypłaty należności;
 • sporządzanie list płac na podstawie dokumentów źródłowych, dokonywanie sprawdzenia przelewów, w tym wartościowo i ilościowo oraz przenoszenie ich do programu NBE w celu przelania należności na konta funkcjonariuszy;
 • prowadzenie ewidencji i uzgadnianie wydatków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej w celu prawidłowego przekazania ich odpowiednio do Urzędu Skarbowego i ZUS;
 • sprawdzanie wydanych decyzji ze stanem faktycznym oraz danymi w systemie informatycznym oraz weryfikowanie stanu zatrudnienia ze stanem osobowym jednostek organizacyjnych w celu wyeliminowania błędów na etapie poprzedzającym sporządzenie listy płac;
 • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla funkcjonariuszy w celu złożenia przez nich rocznych zeznań o osiąganych dochodach oraz dla potrzeb funkcjonariuszy;
 • realizowanie potrąceń z uposażeń funkcjonariuszy, potrącanie naliczonych kwot i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zaspokojenia egzekucji oraz prowadzenie ewidencji egzekwowanych zajęć komorniczych i sądowych funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej w celu gromadzenia dokładnej informacji finansowej;
 • prowadzenie kart uposażeń funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej w celu weryfikacji stanu osobowego oraz dokonywanie zaliczeń zgodnie z decyzjami administracyjnymi Komendanta Oddziału;
 • sporządzanie i prowadzenie ewidencji dowodów księgowych dot. wypłat dla funkcjonariuszy i przedstawienie je kierownikowi sekcji w celu prawidłowego rozliczenia środków finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze płac
 • znajomość przepisów prawa pracy;
 • znajomość przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość obsługi komputera (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne);
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność, opanowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Pomoc kuchenna

- mycie, obieranie i rozdrabnianie artykułów spożywczych; - obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na poźniejsze potrawy; - wykonywanie obróbki ręcznej, mechanicznej i termicznej surowców; - utrzymanie porządku, zmywanie naczyń i mycie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Bytnica | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inspektor sekcji gospodarki mieszkaniowej i kwaterunkowej wydziału techniki i zaopatrzenia

1. Opisywanie na bieżąco rachunków związanych z utrzymaniem budynków m.in. gaz, woda, energia elektryczna, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumnetów między sekcją a Pionem Głównego Księgowego;2. Współpraca z innymi instytucjami obsługującymi...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pomoc kuchenna drugiej zmiany

wykonywanie prostych czynności gastronomicznych, krojenie, zmywanie, pomoc kucharzowi Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: wykształcenie zawodowe, średnie, mile widziane doświadczenie (nie wymagane), praca w zespole,...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ