Praca: Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 112948

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi na poziomie centralnym analizy indywidualne podmiotów prowadzących działalność w obszarze paliw, które złożyły wniosek o wydanie zgody na prowadzenie działalności w obszarze podatku akcyzowego, tj. prowadzenie działalności jako skład podatkowy/zarejestrowany odbiorca/podmiot pośredniczący
 • Przeprowadza analizy indywidualne podmiotów wnioskujących o udzielenie/cofnięcie koncesji paliwowych realizujących tym samym na poziomie centralnym zadania wynikające z postanowień "Wytycznych w zakresie postępowania organów podległych Ministrowi Finansów w sprawach o udzielenie koncesji Prezesa URE na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót nimi za granicą"
 • Prowadzi na poziomie centralnym analizy grup podmiotów prowadzących działalność w obszarze paliw, dokonuje oceny ryzyka oraz udostępnia informacje oraz zalecenia co do sposobu działania własciwym jednostkom KAS
 • Sporządza sprawozdania na poziomie centralnym dotyczące różnych aspektów działalności podmiotów paliwowych
 • Bierze udział w pracach nad nowymi rozwiązaniami lub zmianami dotychczas funkcjonujących regulacji w celu przygotowania propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawa lub nowych rozwiązaniach prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: podatku od towarów i usług; podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia
 • Umiejętność posługiwania się edytorem tekstu (Word) i arkuszem kalkulacyjnym (Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywnosć i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Obsługa maszyn i urządzeń, gratowanie i kontrola wyrobów, pakowanie detali, mielenie i segregacja detali, Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne Uprawnienia: Dobry stan zdrowia- ciężka praca fizyczna...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik biurowy - stażysta

praca biurowa w zakresie ewidencji i obiegu korespondencji, prowadzenie rejestrów, pisanie pism, zakładanie i prowadzenie dokumentacji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: rzetelność, komunikacja, odporność na stres

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Technik prac biurowych

Obsluga sekretariatu. Sporzadzanie pism. Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej. Wystawianie faktur. Przygotowywanie dokumentów dla kandydatów do pracy oraz dla pracowników. Sporzadzanie umów o pracę. Sporządzanie wniosków urlopowych. Ewidencja...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ