Praca: Starszy inspektor

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 117924

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy - komputer, ksero, niszczarka, telefon W budynku istnieją bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich; brak wind. Konieczność częstych wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych NoOSG.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy ( służby), przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby), a także w pracach powołanej w Oddziale komisji bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby) oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby), w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy ( w służbie) oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracę lub służbą, w celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - służby;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy lub służby na stanowiskach pracy lub służby, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także opiniowanie szczegółowych instrukcji dot. bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby) na poszczególnych stanowiskach pracy lub służby;
 • przeprowadzanie instruktażu ogólnego osób nowo przyjętych do pracy lub służby w Oddziale w zakresie przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby);
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub służby;
 • udział w opracowywaniu planów oraz w ocenie założeń i dokumentacji dot. modernizacji obiektów, pomieszczeń pracy lub służby i nowych inwestycji w Oddziale oraz przedstawienie propozycji, dot, uwzględnienia w tych planach, założeniach i dokumentacji rozwiązań techniczno - organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby)
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części oraz urządzeń mających wpływa na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub podyplomowe w zakresie BHP

lub wykształcenie średnie -technik BHP z wymaganym 3 letnim stażem pracy w służbie BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość przepisów z zakresu BHP, prawa pracy, ochrony środowiska, przepisów sanitarnych, budowlanych, z zakresu PPOŻ;
 • znajomość zasad ergonomii;
 • znajomość zasad fizjologii człowieka;
 • umiejętność logicznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków oraz interpretacji przepisów;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność hierarchizacji zadań ( ważne, mniej ważne);
 • znajomość osiągnięć techniki w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny służby-pracy;
 • umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń;
 • dyspozycyjność (dot. wyjazdów służbowych);
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
 • szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników słuzby BHP
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Zalewacz form ciśnieniowych

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: produkcję elementów z aluminium na maszynach odlewniczych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, kontrolę oraz stały nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem stanowiska odlewniczego wraz z oprzyrządowaniem,...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier sprzedaży produktu

Zadania na stanowisku pracy: pozyskiwanie nowych klientów i kanałów dla produktów Lumel, okresowe spotkania z obecnymi i nowymi klientami, uczestnictwo w targach i wystawach na terenie kraju i za granicą, badanie i analiza rynku. Oczekiwania wobec kandydata:...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych - skalownik

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: programowanie, uruchamianie i skalowanie na podstawie planów produkcji, wzorcowanie urządzeń na podstawie dokumentacji oraz programów do automatycznej kalibracji, obsługa kalibratora oraz multimetrów, naprawa...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ