Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 85559

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 


 

Zakres zadań

 • współuczestniczy we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz prowadzi sekretariat Zespołu Opiniującego Przedsięwzięcie Inwestycyjne (ZOPI),
 • wspiera pracę Wydziału Dokumentacji poprzez odpowiednie ewidencje, rejestry, monitoringi i harmonogramy: korespondencji, faktur Wydziału, opracowywanych i aktualizowanych dokumentacji projektowych, wykonania planów rocznych i wieloletnich związanych z planowaniem inwestycji i zadań realizowanych z programów rządowych, przygotowania do realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych, oraz obsługuje system SAP,
 • współpracuje z pracownikami Wydziału Dokumentacji oraz innych Wydziałów w pozyskaniu, koordynacji, i opracowywaniu informacji przekazywanych do innych komórek organizacyjnych Oddziału, Centrali lub na zewnątrz do organów rządowych i samorządowych w celu koordynacji zadań prowadzonych przez Wydział,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem programów inwestycyjnych,
 • przygotowuje dokumenty wytworzone przez Wydział Dokumentacji do archiwum zakładowego,
 • współpracuje z pracownikami Wydziału Dokumentacji przy przygotowaniu dokumentów do kontroli, audytów, przekazywanych w odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego i specustawy drogowej,
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kierownik Działu Dostaw

Do Twoich zadań będzie należało: odpowiedzialność za realizację budżetu sprzedaży poprzez bezpośrednie dostawy towarów do klientów realizacja celów i wskaźników biznesowych oraz budżetu sprzedaży pozyskiwanie klientów i nawiązywanie z nimi...

Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Operator / Ustawiacz maszyn wtryskowych

Opis stanowiska: praca na produkcji nadzór nad procesem produkcyjnym pod kątem parametrów technologicznych diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jakościowych wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń przezbrajanie maszyn gotowość do pracy 3 -...

Firma: Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik utrzymania czystości

mycie pochwytów balustrad schodowych, opróżnianie i mycie popielniczek w miejscach przeznaczonych na palenie , wymiana na bieżąco worków plastikowych w koszach na śmieci i niszczarkach dokumentów, usuwanie śmieci z koszy i wynoszenie ich do śmietnika,...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Chociule | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ