Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 81437

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; 


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych dla inwestycji, w tym inwestycji z programów rządowych
 • współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
 • współuczestniczy w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi
 • uczestniczy w sprawdzaniu projektów budowlanych albo projektów wykonawczych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań, w tym inwestycji z programów rządowych, związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich
 • współuczestniczy w uzyskaniu decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej; opracowuje programy Inwestycyjne dla zadań inwestycyjnych wraz z Aneksami do nich wraz z uzgadnianiem w Centrali GDDKiA; na bieżąco weryfikuje i aktualizuje dane w Centralnym Zasobie Danych
 • współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych
 • uczestniczy w przeprowadzaniu merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy i prawa ochrony środowiska
 • umiejętność obsługi programów komputerowych - pakiet MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, specustawy drogowej
 • uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Customer service specialist z jęz. słoweńskim

Wsparcie mailowe oraz telefoniczne (połączenia przychodzące) klientów słoweńskojęzycznych Analiza potrzeb klientów Rejestrowanie zgłoszeń w systemie oraz aktualizacja statusu Zapewnianie wysokich standardów obsługi klienta Bardzo dobrej znajomości...

Firma: LeasingTeam Professional | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier budowy

W pracy będziesz odpowiadać za: prowadzenie dokumentacji budowy; bezpośredni dozór nad wykonywanymi pracami budowlanymi; nadzór nad jakością i terminowością wykonanych prac; weryfikację dokumentacji projektowej oraz zgłaszanie nieścisłości w...

Firma: W.P.I.P Sp. z o.o. Sp.K. | Nowa Sól | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Mobile app Developer Android iOS

Poszukujemy wykwalifikowanego mobile developera z wcześniejszym doświadczeniem programistycznym do tworzenia i utrzymywania aplikacji mobilnych na Androida i iOS. Do obowiązków programisty mobilnego należy badanie trendów w zakresie UI i UX, aktualizowanie...

Firma: Taylor Shipping Solutions | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ