Praca: Starszy Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli IV w Departamencie Kontroli

Starszy Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli IV w Zielonej Górze
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/12
Miejsce pracy: Zielona Góra, ul. Podgórna 9b
Termin składania ofert 18.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w opracowywaniu dla każdej kontroli tematyki i metodyki niezbędnej do jej przeprowadzenia;
 • prowadzenie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonych kontroli w tym wystąpień pokontrolnych;
 • udział w opracowywaniu zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie czynności sprawdzających zgodnie z zapisami art. 61w oraz 61x ustawy o świadczeniach;
 • monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w zakresie kontroli.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe medyczne (preferowane lekarskie)
 • Lata pracy zawodowej: minimum cztery lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • doświadczenie zawodowe w placówkach służby zdrowia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków; komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów) .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Koordynator Robót Elektrycznych

Nadzorowanie i koordynacja prac w zakresie instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie Bezpośredni nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie terminowości i jakości prac w oparciu o wymagania umowy, harmonogramy oraz dokumentację techniczną Monitorowanie...

Firma: Sinohydro Corporation Ltd Sp. z o.o. | Nowa Sól | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Odpowiedzialność za realizację projektu w zakresie organizacji prac, kontroli jakości, terminowości, stanu zaawansowania i bezpieczeństwa realizowanych robót budowlanych zgodnie z zapisami w kontrakcie, projektem, przyjętym harmonogramem, dokumentacją...

Firma: Sinohydro Corporation Ltd Sp. z o.o. | Nowa Sól | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Administrator baz danych

Czym będziesz się zajmować? Administracją i monitorowanie ciągłości działania systemów bazodanowych firmy, Opieką nad powierzonymi systemami serwerowymi, aplikacyjnymi i składowania danych, Wsparciem w utrzymaniu bezpieczeństwa infrastruktury...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ