Praca: Starszy asystent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 114179

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi zagadnienia związane z inwestycjami budowlanymi i remontami, rozlicza pod kątem finansowo-rzeczowym realizowane zadania, nadzoruje realizację zadań w celu właściwego przeprowadzenia procesu inwestycji oraz zapewnienia bezpiczeństwa użytkowania budynków Izby
 • Sporządza dokumentację tj. projety umów, projekty specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przeprowadza zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami oraz innymi aktami prawnymi postępowania o udzielenie zamówienia dla postępowań poniżej 130 000 zł netto w celu wyboru oferty najkorzystniejszej na roboty budowlane, usługi projektowe oraz nadzoru inwestorskiego
 • Prowadzi zagadnienia związane z realizacją projektów dotyczących robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE w tym sporządza projekty stosownych raportów sprawozdawczych i wniosków o płatność w celu zapewnienia współfinansowania projektów ze środków UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub co najmniej 6 miesięcy w obszarze związanym z nadzorem i koordynowaniem prac budowlanych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Prawo Zamówień Publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa pakietów biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Obsługa maszyn i urządzeń, gratowanie i kontrola wyrobów, pakowanie detali, mielenie i segregacja detali, Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne Uprawnienia: Dobry stan zdrowia- ciężka praca fizyczna...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik biurowy - stażysta

praca biurowa w zakresie ewidencji i obiegu korespondencji, prowadzenie rejestrów, pisanie pism, zakładanie i prowadzenie dokumentacji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: rzetelność, komunikacja, odporność na stres

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Technik prac biurowych

Obsluga sekretariatu. Sporzadzanie pism. Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej. Wystawianie faktur. Przygotowywanie dokumentów dla kandydatów do pracy oraz dla pracowników. Sporzadzanie umów o pracę. Sporządzanie wniosków urlopowych. Ewidencja...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ