Praca: Starszy archiwista

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy archiwista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 98590

Warunki pracy

Urząd jest dostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Brak barier architektonicznych, odpowiednio dostosowane toalety, ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole archiwów zakładowych i składnic akt, przygotowuje projekt zaleceń pokontrolnych, kontroluje prawidłowość przygotowania materiałów archiwalnych przed ich akcesją.
 • Dokonuje analizy i ekspertyzy dokumentacji w zakresie stanu materiałów archiwalnych u podmiotów zewnętrznych. Dokonuje zmian kwalifikacji archiwalnej dokumentacji, przygotowuje pozwolenia na wybrakowania dokumentacji podmiotów państwowych.
 • Udziela wyjaśnień, opinii, interpretacji, porad i konsultacji w sprawach postępowania z dokumentacją dla podmiotów zewnętrznych.
 • Gromadzi informacje i materiały otrzymane od podmiotów zewnętrznych, mających wpływ na postępowanie z dokumentacją.
 • Gromadzi informacje o przechowawcach i miejscach przechowywania dokumentacji w tym dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, znajdującej się w archiwach państwowych i poza archiwami państwowymi, przygotowuje umowy, organizuje proces przyjęcia dokumentacji niearchiwalnej.
 • Współpracuje z innymi archiwami państwowymi w zakresie przekazania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych, wydaje odpisy i kopie z przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej, udostępnia dokumentację upoważnionym osobom i organom.
 • Udziela innym komórkom niezbędnych do wykonania zadań informacji, wyjaśnień i materiałów.
 • Prowadzi rozeznanie w zakresie typowania jednostek tworzących niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny. Tworzy wykaz jednostek tworzących ten zasób.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności historia lub archiwistyka.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze archiwalnym.
 • Obsługa komputera, urządzeń i prorgramów biurowych.
 • Umiejętność interpretacji aktów normatywnych w zakresie prowadzenia kancelarii i dokumentacji.
 • Wiedza z zakresu administracji rządowej, samorządowej, instytucji i organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw.
 • Umiejętność oceny wartości historycznej dokumentacji.
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane prawo jazdy kat.B oraz posiadanie samochodu prywatnego z możliwością używania do celów służbowych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Inżynier Budowy

Opis stanowiska: Organizacja placu budowy; Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż; Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy; Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót; Udział w procesie ofertowania...

Firma: PEKABEX | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier Budowy

Opis stanowiska: Organizacja placu budowy; Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż; Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy; Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót; Udział w procesie ofertowania...

Firma: PEKABEX | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Elektroenergetyk Dyżurny

Twój zakres obowiązków: Przeprowadzanie obchodów urządzeń i instalacji elektrycznych. Kontrolowanie parametrów pracujących urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Lokalizowanie, zgłaszanie oraz usuwanie usterek i nieprawidłowości. Wykonywanie czynności...

Firma: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ