Praca: Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 117427

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu łączności radiowej i telefonicznej w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia tych usług w ramach umów zawieranych z operatorami telefonii w celu prawidłowego gospodarowania i funkcjonowania łączności telefonicznej.
 • Zarządza zasobami niezbędnymi do realizacji i świadczenia lokalnych usług łączności radiowej, telefonicznej i teleinformatycznej w izbie i podległych urzędach.
 • Przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Opisuje przedmiot zamówienia publicznego. Ustala wartość zamówienia publicznego. Nadzoruje realizacje umów. Opracowuje informacje zbiorcze do sporządzania opisów przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji potrzeb Izby i Urzędów oraz prawidłowego wydatkowania środków publicznych.
 • Prowadzi ewidencje ilościowo-wartościową środków trwałych, pozostałych środków trwałych, praw na dobrach niematerialnych oraz ewidencje ilościową (w tym: przyjmowanie na stan, nadawanie numerów, oznakowanie, przesunięcia, ewidencjonowanie w programie komputerowym, likwidacja) w celu prawidłowego gospodarowania majątkiem.
 • Analizuje przydatność poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego i wnioskuje w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w celu prawidłowego gospodarowania majątkiem.
 • Przyjmuje zwroty poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego; ustala wartość (cenę) składników rzeczowych majątku ruchomego w celu określenia wysokości odszkodowania jakiego pracodawca może żądać od pracownika uznanego za winnego powstania niedoboru.
 • Odbiera zakupione lub nieodpłatnie przyjęte składniki rzeczowe majątku ruchomego w celu prawidłowej gospodarki składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.
 • Prowadzi pojazdy służbowe zgodnie z rezerwacjami i bieżącymi zleceniami. Przewozi pracowników Izby Administracji Skarbowej w celach służbowych, towarów, dokumentów, zgodnie z zapotrzebowaniem i wydanym poleceniem w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w obszarze logistyki
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość prawa o ruchu drogowym.
 • Prawo jazdy kat.B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji składników majątku.
 • Szkolenia z zakresu łączności radiowej i telefonicznej.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Inspektor

Warunki pracy Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku w budynku dwukondygnacyjnym, Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku w budynku dwukondygnacyjnym. Narzędzia i materiały pracy – telefon, komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Junior Menedżer Obszaru Sprzedaży

U nas otrzymasz: Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (wsparcie finansowe, prowizje, premie i inne) - masz realny wpływ na wysokość dochodów. Jasną ścieżkę kariery – rozwiniesz się w kierunku samodzielnego menedżera. Uczestnictwo w autorskiej...

Firma: Allianz Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Opiekun klienta

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Sulechów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ