Praca: Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 113834

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu łączności radiowej i telefonicznej w zakresie zapewnienia ciagłości świadczenia tych usług w ramach umów zawieranych z operatorami telefonii w celu prawidłowego gospodarowania i funkcjonowania łączności telefonicznej
 • Zarządza zasobami niezbędnymi do realizacji i świadczenia lokalnych usług łączności radiowej, telefonicznej i teleinformatycznej w izbie i podległych urzędach
 • Przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Opisuje przedmiot zamówienia publicznego. Ustala wartość zamówienia publicznego. Nadzoruje realizacje umów. Opracowuje informacje zbiorcze do sporządzania opisów przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji potrzeb Izby i Urzędów oraz prawidłowego wydatkowania środków publicznych
 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych, pozostałych środków trwałych, praw na dobrach niematerialnych oraz ewidencję ilościową (w tym: przyjmowanie na stan, nadawanie numerów, oznakowanie, przesunięcia, ewidencjonowanie w programie komputerowym, likwidacja) w celu prawidłowego gosodarowania majątkiem
 • Analizuje przydatność poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego i wnioskuje w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w celu prawidłowego gospodarowania majątkiem
 • Przyjmuje zwroty poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego; ustala wartość (cenę) składników rzeczowych majatku ruchomego w celu określenia wysokości odszkodowania jakiego pracodowca może żądać od pracownika uznanego za winnego powstania niedoboru
 • Odbiera zakupione lub nieodpłatnie przyjęte składniki rzeczowe majątku ruchomego w celu prawidłowej gospodarki składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
 • Prowadzi pojazdy służbowe zgodnie z rezerwacjami i bieżącymi zleceniami. Przewozi pracowników Izby Administracji Skarbowej w celach służbowych, towarów, dokumentów, zgodnie z zapotrzebowaniem i wydanym poleceniem w celu zapewneinia prawidłowej realizacji zadań jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z łącznością radiową lub/i telekomunikacyjną lub/i radiokomunikacyjną, informatyczne lub pokrewne ukierunkowane na łączność radiową i telefoniczną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze łączności radiowej, telefonicznej lub telekomunikacyjnej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość prawa o ruchu drogowym
 • Prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu łączności radiowej i telefonicznej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Analityk sprzedażowy / Analityczka sprzedażowa ds. małych i średnich przedsiębiorstw

Do struktur Departamentu Analiz Kredytowych, a konkretnie zespołu Analityków sprzedażowych ds. małych i średnich przedsiębiorstw poszukujemy Analityka(-czki) sprzedażowego(-ej) ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Dołącz do nas i współpracuj z...

Firma: mBank S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Energetyk - specjalistka ds. infrastruktury

Zapewnienie obsługi urządzeń zasilających, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi w OPL Standardami Technicznymi i KPI. Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie: instalacji średniego i niskiego napięcia, siłowni telekomunikacyjnych...

Firma: Orange Polska S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Dyspozytor alarmowego centrum odbiorczego

Zadania na oferowanym stanowisku: Bieżące monitorowanie i weryfikowanie sygnałów alarmowych Podejmowanie działań w związku z zaistniałymi zdarzeniami – zarządzanie jednostką interwencyjną Nadawanie harmonogramu zgłoszeniom Raportowanie bieżących prac...

Firma: Impel Technical Security Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ