Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 79149

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w terenie


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi całokształt spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Organizuje, przygotowuje oraz bierze udział w odbiorach i rozliczaniach archeologicznych badań powierzchniowo sondażowych oraz wykopaliskowych zleconych przez Oddział zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Współpracuje na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych i mostowych w zakresie spraw związanych z archeologią z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawach związanych z określeniem pracochłonności badań archeologicznych w oparciu o opracowane dokumentacje oraz zalecenia wojewódzkich konserwatorów zabytków,
 • Przygotowuje plan rzeczowy i finansowy na ratownicze badania archeologiczne na trasie planowanych przez Oddział inwestycjach drogowych i mostowych,
 • Współpracuje z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska przy nadzorze nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi,
 • Uczestniczy w wizjach terenowych, spotkaniach roboczych, konsultacjach społecznych,
 • Współpracuje przy opiniowaniu i weryfikacji raportów o oddziaływaniu na środowisko projektowanych inwestycji drogowych,
 • Prowadzi korespondencję z zakresu archeologii dla powierzonych zadań,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii i/lub drogownictwa
 • wiedza z zakresu ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie przyrody
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego
 • wiedza z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Mistrz produkcji

Opis stanowiska: nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego; zarządzanie zespołem pracowników; dbanie o terminowość, efektywność, jakość i bezpieczeństwo pracy; realizacja planów produkcyjnych; rozwiązywanie bieżących planów...

Firma: Ekoenergetyka-Polska S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik Działu Dostaw

Do Twoich zadań będzie należało: odpowiedzialność za realizację budżetu sprzedaży poprzez bezpośrednie dostawy towarów do klientów realizacja celów i wskaźników biznesowych oraz budżetu sprzedaży pozyskiwanie klientów i nawiązywanie z nimi...

Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Doradca Klienta

do salonu w Focus Park w Zielonej Górze Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i...

Firma: OCHNIK S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ