Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 132924

Warunki pracy

1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


2. Wyjazdy służbowe


3. Praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi.


4. Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji, w tym m.in.: opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy, zapytanie ofertowe, kryteria oceny ofert, wybór oferty, prowadzenie dokumentacji w BZP, poinformowanie oferentów, zakończenie postępowania, prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz umów, a także przygotowywanie projektu planu zamówień publicznych
 • Prowadzenie spraw dotyczących administrowania nieruchomościami i mieniem ruchomym Inspektoratu w celu utrzymania użyteczności obiektów oraz właściwego ich zabezpieczenia i ubezpieczenia w tym prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej maszyn i urządzeń biurowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z majątkiem Inspektoratu, polegający w szczególności na przyjmowaniu składników majątku w imieniu Inspektoratu, właściwym zabezpieczeniu i oznakowaniu, a następnie przekazaniu do korzystania właściwym osobom lub jednostkom
 • Zapewnienie pracownikom Inspektoratu niezbędnego sprzętu, aparatury, odzieży oraz obuwia ochronnego i roboczego, materiałów w tym materiałów biurowych i odczynników oraz narzędzi informatycznych i środków łączności
 • Zapewnienie pracownikom Inspektoratu środków transportu wraz z prowadzeniem kart drogowych oraz planując i rozliczając pracę kierowców zgodnie z obowiązującymi normami prawa pracy
 • Wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia remontów, modernizacji, konserwacji, prac budowlanych w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Inspektoratu
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z taborem samochodowym w zakresie ubezpieczeń, przeglądów i napraw, w tym przestrzeganie ustalonych przez producenta i/lub serwisanta pojazdu terminów wykonania obsługi technicznej, przeglądów i wymiany olejów i płynów, stosując przy tym ich właściwe rodzaje zalecane przez producenta i/ lub serwisanta tego pojazdu
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zadań działu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i zamówień publicznych
 • Znajomość programu Microsoft Office
 • Prawo jazdy kat.B
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Technik Farmaceutyczny

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu...

Firma: Gemini Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Młodszy specjalista ds. grafiki

Zadania na stanowisku pracy: wspieranie Działu Marketingu w obszarze działań brandingowych i koncepcyjnych, projektowanie graficznie na potrzeby komunikacji marketingowej online i offline (kampanie promocyjne, social media, targi branżowe, prezentacje itp.),...

Firma: Lumel S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik Punktu Usługowego

Opis stanowiska praca w punkcie usługowym zlokalizowanym w centrum handlowym dorabianie kluczy drobne naprawy zegarmistrzowskie naprawa obuwia Wymagania mile widziane doświadczenie techniczne i w handlu dokładność, sumienność komunikatywność i...

Firma: Minit Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ