Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 126214

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Wyjazdy służbowe.


Praca z biurowymi urządzeniami wielofuncyjnymi.


Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy finansowo-księgowe Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
 • Realizuje prace komórki księgowości w zakresie rachunkowości i obsługi finansowej jednostek podległych
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu i gospodaruje innymi środkami będącymi w dyspozycji Inspektoratu
 • Opracowuje roczny harmonogram realizacji dochodów i wydatków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii
 • Dokonuje prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych
 • Sporządza zbiorcze materiały odnośnie spraw finansowych jednostek podległych
 • Przygotowuje instrukcje, pisma w wymienionym wyżej zakresie
 • Prowadzi ewidencję wpływających faktur oraz ich terminową realizację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansów publicznych
 • Znajomość oprogramowania MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Inżynier budowy

Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót budowlanych sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami weryfikacja i rozliczanie ilości...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista BHP

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Firma: B-Service Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik Finansowy Grupy

Zadania: kierownictwo i nadzór nad działem finansowym budowy przygotowanie prognoz finansowych oraz kontrola kosztów projektu sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych nadzór nad przygotowaniem budżetu kontraktu i jego okresowymi aktualizacjami analiza...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ