Praca: Samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 114266

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Koordynuje proces adaptacji zawodowej pracowników. Komunikuje i edukuje osoby zaangażowane o procesie adaptacji/wdrożenia pracowników oraz zasadach jej przebiegu. Nadzoruje przebieg adaptacji/wdrożenia pracowników w panelu ADAPTACJA.
 • Dokonuje analizy wyników badania satysfakcji w jednostce w kontekście budowania pożądanego wizerunku pracodwacy oraz motywacji. Przygotowuje komunikaty dotyczące wyników badania i publikuje je w przyjętych kanałach komunikacji. Przygotowuje materiały komunikacyjne dla kadry kierowniczej.
 • Dokonuje pomiaru oceny efektywności lokalnych działań ZZL z zakresu adaptacji oraz komunikacji wewnętrznej.
 • Realizuje praktyki i staże. Weryfikuje program praktyki zaproponowany przez placówkę edukacyjną pod kątem potrzeb i możliwości jednostki i akceptuje go. Koordynuje realizację praktyk, staży i umów - zleceń w jednostce. Dokonuje oceny końcowej praktyki/stażu/pracy w formie umowy-zlecenia we współpracy z bezpośrednim przełożonym.
 • W porozumieniu z osobą odpowiedzialną, koordynuje proces pozyskania dokumentacji kierującej do rozpoczęcia służby przygotowawczej w służbie cywilnej.
 • Zapewnia wsparcie w zakresie rekrutacji oraz budowania wizerunku pracodawcy. Komunikuje i promuje wydarzenia wewnętrzne i integracyjne.
 • Identyfikuje osoby o wysokim potencjale i koordynuje ich rozwój. Strategicznie planuje sukcesję na istotnych dla jednostki stanowiskach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

  Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

  Obsługa maszyn i urządzeń, gratowanie i kontrola wyrobów, pakowanie detali, mielenie i segregacja detali, Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne Uprawnienia: Dobry stan zdrowia- ciężka praca fizyczna...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Pracownik biurowy - stażysta

  praca biurowa w zakresie ewidencji i obiegu korespondencji, prowadzenie rejestrów, pisanie pism, zakładanie i prowadzenie dokumentacji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: rzetelność, komunikacja, odporność na stres

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Technik prac biurowych

  Obsluga sekretariatu. Sporzadzanie pism. Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej. Wystawianie faktur. Przygotowywanie dokumentów dla kandydatów do pracy oraz dla pracowników. Sporzadzanie umów o pracę. Sporządzanie wniosków urlopowych. Ewidencja...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ