Praca: Samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 84269

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w zakresie zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w celu umożliwienia prowadzenia egzekucji z majątku
 • Nadaje decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności i wstrzymuje wykonanie decyzji w celu zabezpieczenia prawidłowego toku egzekwowania należności Skarbu Państwa
 • Koordynuje ocenę i analizę ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia w celu niedopuszczenia do przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniu wieczystoksięgowym, w tym występuje o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich oraz dokonuje wpisu zastawu skarbowego w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
 • Prowadzi postępowania w przedmiocie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy w celu prawidłowego wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych
 • Sporządza sprawozdawczość w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemu POLTAX
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Pomoc kuchenna

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Fryzjer

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Nowogród Bobrzański | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. Obsługi Klienta z językiem niemieckim

Wsparcie mailowe oraz telefoniczne (połączenia przychodzące) klientów niemieckojęzycznych Analiza potrzeb klientów Rejestrowanie zgłoszeń w systemie oraz aktualizacja statusu Zapewnianie wysokich standardów obsługi klienta Bardzo dobra znajomość języka...

Firma: LeasingTeam Sp. z o.o | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ