Praca: Referent

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Referent
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Numer: StPr/21/0066
OBOWIĄZKI:
1. organizacja i prowadzenie składnicy akt;2. prowadzenie rejestrów, w tym:- zarządzeń Dyrektora;- upoważnień i pełnomocnictw;- osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;- umów powierzenia przetwarzania danych;- rejestr szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy;3. przygotowywanie upoważnień:- do załatwiania określonych spraw;- imiennych do przetwarzania danych osobowych;4. przygotowywanie sprawozdań, analiz i innych materiałów informacyjnych z zadań wynikających z zakresu czynności;5. współpraca z Wykonawcą, z którym zawarto umowę dotyczącą wykonywania zadań polegających na kompleksowej obsłudze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;6. prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w urzędzie, w szczególności:- przygotowanie skierowań na badania lekarskie pracowników;- sporządzanie list wypłat ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej;- sporządzenie pism w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za zakup okularów korygujących wzrok;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

a. Wymagania niezbędne:1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;3. jest obywatelem polskim;4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;5. posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe:6. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj. znajomość aktów prawnych:- kodeksu pracy dział dziesiąty oraz aktów wykonawczych,- kodeksu postępowania administracyjnego,- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych.b. Wymagania dodatkowe:1. znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych: Word oraz Excel;2. predyspozycje osobowościowe: asertywność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość.

Miejsce pracy:

Krosno Odrzańskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Asystent sprzedawcy NIKE

Czym zajmuje się asystent sprzedawcy w salonie NIKE: dba o porządek na sali sprzedaży i właściwą prezentację produktów NIKE rozpoznaje potrzeby Klientów i proponuje dostosowane produkty dzieli się fachową wiedzą na temat najnowszych kolekcji NIKE Co...

Firma: Adrenaline.pl | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprzedawca w stacji paliw

obsługa klienta przyjęcie dostaw towaru oraz paliw Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Świebodzin | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik biurowy

Prowadzenie rejestru kontrahentów, wystawianie faktur i korekt zgodnie z przepisami, obsługa programu QNET,prowadzenie systemu elektronicznej obsługi klienta. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wymagania inne: Znajomość przepisów...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Kargowa | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ