Praca: Referent

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 115959

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu. Bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentami. Główne stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku. Komenda posiada również własne archiwum zakładowe, które usytuowane jest na I piętrze. Obiekt niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Potencjalnie może stwarzać problemy w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z uwagi na niedostosowane drzwi, toalety oraz brak windy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego
 • Nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i obiegu dokumentów w komendzie powiatowej
 • Realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
 • Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej
 • Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej
 • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych
 • Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej
 • Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej
 • Prawidłowe i terminowe realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych, polegających zwłaszcza na kierowaniu na badania profilaktyczne, wstępne, kontrolne oraz związane z wypadkiem w służbie lub pracy i odejściem ze służby, szczepień ochronnych
 • Prowadzenie dokumentacji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami służbowymi i specjalnymi, w tym wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz kierowanie na badania psychotechniczne
 • Pełnienie funkcji Specjalisty Ochrony Danych, realizującego zadania administratora w zakresie dokumentacyjnym i analitycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie na kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym redagowanie pism
 • Znajomość programów użytkowych: Word, Excel
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny I-go stopnia
 • Samodzielne organizowanie stanowiska pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość obsługi programu Power Point
 • Posiadanie szkolenia z prawa i praktyki ochrony danych osobowych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Starszy inspektor

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy - komputer, ksero, niszczarka, telefon W budynku istnieją bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich; brak wind. Konieczność częstych wyjazdów służbowych do...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca samochodu ciężarowego

kierowane pojazdem ciężarowym, rozładowanie i załadowanie ładunków, wyjazdy za granicę. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: Prawo jazdy kat. C

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Świebodzin | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Asystent do spraw księgowości

wg zawodu

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ