Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 86868

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników z organem podatkowym: w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji oraz przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w celu doprowadzenia do uregulowania zobowiązań wobec Skarbu Państwa, w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych i innych ulg przewidzialnych przepisami prawa
 • Przygotowuje projekty decyzji i zarządzeń zabezpieczenia na poczet zobowiązań podatkowych i składa wnioski do właściwych organów egzekucyjnych o dokonanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych oraz wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego w celu ochrony interesów Skarbu Państwa
 • Prowadzi postępowania podatkowe w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników z organem podatkowym
 • Prowadzi na wniosek podatników postępowania w zakresie wydawania zaświadczeń o pomocy publicznej w formie de minimis lub postanowień o odmowie wydania zaświadczenia w celu potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaganego przepisami prawa
 • Przygotowuje projekt rozstrzygnięcia administracyjnego w celu zaakceptowania i podpisania przez osoby do tego upoważnione
 • W zakresie zadań należących do właściwości komórki, wprowadza dane do systemów informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami i sporządza informacje, sprawozdania, analizy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy oraz zewnętrznym organom uprawnionym. Inicjuje i bierze udział w postępowaniu o uznaniu za bezskuteczną czynność prawną dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela w celu wyegzekwowania należności podatkowych. Inicjuje, składa wnioski do sądów i uczestniczy w postępowaniach restrukturyzacyjnych i dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w celu ochrony interesów Skarbu Państwa
 • Przygotowuje korespondencję do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w celu prawidłowego załatwienia sprawy
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w obszarze spraw wierzycielskich w celu prawidłowej realizacji zadań komórki wierzycielskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programów komputerowych: POLTAX, POLTAX-2B, SSP, SZD, BIBLIOTEKA AKT
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Operator urządzeń do sprzątania iczyszczenia

sprzątanie, czyszczenie obiektów biurowych oraz przemysłowych, posługiwanie się urządzeniami do czyszczenia is przątania MAKO 35, ciężka praca fizyczna Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: posługiwanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik produkcji

PRACA PRZY PRODUKCJI DESEK I CZĘŚCI DREWNIANYCH DO WSZELKICH PRODUKTÓW OGRODOWYCH I DOMOWYCH Z DREWNA, OGÓLNE PRACE PORZĄDKOWE, PRACA FIZYCZNA, STOJĄCA, PRACA PRZY MASZYNACH DO CIĘCIA I OBRÓBKI DREWNA. PRACA OD PON- PT W GODZ 06:00-14:00, 14:00- 22:00....

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli | Kożuchów | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Technik prac biurowych

wykonywanie czynnosci w sekretariacie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: obsługa kompurera (EXCEL) Wymagania inne: wykształcenie min. srednie z maturąpraca w zespole,...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ