Praca: Referent

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 76325

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa wykonywana w pozycji siedzacej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Bydynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne - brak wind i podjazdów. Miejsce pracy usytuowane na I piętrze budynku. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Zakres zadań

 • Współuczestniczy z oficerem wydziału w realizacji zadań dotyczących uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych w zakresie żołnierzy rezerwy na terenie administrowanym przez WKU w Gorzowie Wlkp..
 • Współdziała z inspektorem odpowiedzialnym za uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych w środki transportowe i maszyny.
 • Realizuje zadania w zakresie uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych stanem osobowym jednostek wojskowych uzupełnianych eksterytorialnie.
 • Prowadzi zbiorcze zestawienie w zakresie uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych eksterytorialnych oraz potrzeb jednostek wojskowych na administrowanym terenie, uzupełnianych przez inne WSzW.
 • Prowadzi ewidencję nadawania przydziałów mobilizacyjnych eksterytorialnie żołnierzom NSR oraz koordynuje przedsięwzięcia w tym zakresie.
 • Prowadzi analizę oraz przetwarza dane o zasobach rezerw osobowych utrzymywanych w WKU w SI SPIRALA -ZINT w zakresie możliwości eksterytorialnego uzupełniania jednostek wojskowych oraz przedstawia propozycje wykorzystania tych zasobów.
 • Uczestniczy w opracowaniu bilansu, sprawozdań i zestawień za WSzW.
 • Uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z kadrą i pracownikami WSzW oraz podległych Szefowi WSzW jednostek organizacyjnych w zakresie znajomości aktów prawnych i instrukcji dotyczących problematyki mobilizacyjnej, administrowania zasobami żołnierzy rezerwy oraz osób zdolnych do czynnej służby wojskowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi MS Office.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postepowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, celem uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa systemu SI SPIRALA-ZINT
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Naczelnik Działu Gospodarki Materiałowej i Zamówień

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Działu, monitorowanie i kontrola terminowej i rzetelnej realizacji zadań Działu, nadzór nad stanem potrzeb materiałowych oraz stanem...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. Obsługi Klienta

pozyskiwanie i realizacja zleceń kompleksowa obsługa klienta( indywidualne wyceny, umowy,pomiary u klientów) zamówienia i kontakty z dostawcami znajomość branży budowlanej (stolarka budowlana - okna i drzwi drewniane) wykształcenie - kierunek techniczny...

Firma: Szułcik Sp. z o.o. | Kargowa | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Head of Social Media

Czym będziesz się zajmować? Tworzeniem i wdrażaniem strategii nakierowanej na wzrost zasięgów komunikacji organicznej w Social Mediach, Obserwowaniem i analizowaniem trendów rynkowych (kanały i sposoby komunikacji), Przygotowaniem i realizacją komunikacji w...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ