Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 126073

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Stosuje środki egzekucyjne przewidziane ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu likwidacji zaległości objętych tytułem wykonawczym
 • Przydziela i odbiera służbę pracownikowi realizującemu zadania w terenie oraz dokonuje jej rozliczenia w celu zaewidencjonowania czynności egzekucyjnych i przekazania środków na rzecz wierzycieli
 • Rozlicza wpływy z konta depozytowego i przypisuje do spraw w EgaPoltax w celu przekazania środków na rzecz wierzycieli
 • Przygotowuje pisma do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym w celu prawidłowego załatwienia sprawy
 • Poszukuje składników majątku z dostępnych baz danych oraz poprzez kierowanie zapytań do instytucji zewnętrznych i wierzyciela w celu uzyskania informacji o majątku zobowiązanego
 • Prowadzi sprawy związane ze zbiegiem egzekucji administracyjnej oraz egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową w celu prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy
 • Dokonuje oceny przebiegu postępowania egzekucyjnego w celu zamknięcia tytułów wykonawczych w inny sposób niż poprzez zapłatę

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Inżynier budowy

Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót budowlanych sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami weryfikacja i rozliczanie ilości...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista BHP

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Firma: B-Service Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik Finansowy Grupy

Zadania: kierownictwo i nadzór nad działem finansowym budowy przygotowanie prognoz finansowych oraz kontrola kosztów projektu sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych nadzór nad przygotowaniem budżetu kontraktu i jego okresowymi aktualizacjami analiza...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ