Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 137220

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Obsługuje sekretariat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej poprzez przedkładanie Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora korespondencji oraz pism do dekretacji lub akceptacji, przekazuje obsłużoną korespondencję i pisma do właściwych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Rejestruje w Systemie Zarządzania Dokumentacją wpływającą korespondencję elektroniczną (email, ePUAP, Krajowy Rejestr Zadłużonych, itp.) i przekazuje ją do dekretacji lub wykonuje dekretację uproszczoną w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Obsługuje kalendarz Dyrektora Izby, umawia spotkania, obsługuje gości w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora
 • Przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne, udziela informacji interesantom w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego obiegu informacji
 • Przyjmuje podania i pisma wnoszone osobiście w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o Służbie Cywilnej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office (Outlook, Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu


Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Praktykant do Programu Praktyk – budownictwo drogowe

Zadania: Wsparcie w nadzorowaniu pracy grup sił własnych oraz firm podwykonawczych Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną Przygotowywanie podstawowych dokumentów budowy, m.in. raportów z prac Wsparcie w prowadzeniu bieżącej...

Firma: STRABAG Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

Firma: Prudential Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Główne zadania na ww. stanowisku to: pozyskiwanie...

Firma: Prudential Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ