Praca: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 74878

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań − praca w terenie w celu pobierania próbek i wykonywania pomiarów terenowych oraz praca w laboratorium


− praca przy komputerze


− wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


− w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób z ograniczoną sprawnością ruchową -Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Uczestnictwo w wyjazdach terenowych
 • Wykonywanie pomiarów i/lub badań w terenie oraz analiz laboratoryjnych
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wyposażenia, monitorowanie warunków lokalowych i środowiskowe
 • Sporządzanie zapisów na poszczególnych etapach pracy z wykonanych pomiarów i pobierania próbek
 • Dokonywanie bieżącej oceny wyników otrzymywanych w ramach kontroli jakości
 • Uczestnictwo pod nadzorem doświadczonych pracowników w walidacji metod badawczych
 • W uzgodnieniu z przełożonym zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu niezbędnych materiałów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, fizyka, elektronika lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza na temat zjawisk zachodzących przy pomiarach akustycznych i pól elektromagnetycznych
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Konwojent

Ze swojej strony gwarantujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie po okresie próbnym umowa o pracę, pracę w pełnym wymiarze godzinowym. Podejmując z nami współpracę będziesz odpowiedzialny/a za: konwojowanie wartości pieniężnych, ładowanie,...

Firma: Simple Work Group Sp. z o. o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Head of Project Management Office

Czym będziesz się zajmował(a)? Zarządzanie portfelem projektów Spółki, Kompleksowa koordynacja projektów Spółki, Kontrola kalendarza projektów w celu ich realizacji w założonych terminach i zakresie, Analiza i specyfikacja założeń projektowych, Ocena,...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inspektor

wg zawodu

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ