Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Świebodzin
Numer: StPr/21/0836
OBOWIĄZKI:
Diagnozowanie sytuacji osób i rodzin wymagających pomocy w formie świadczeń przyznanych decyzją.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu przyznania pomocy.Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań.Ocena właściwego wykorzystywania przez klientów przyznawanych środków finansowych, skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych form pomocy.Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami zewnętrznymi.Organizowanie pochówku osób zmarłych zgodnie z obowiązującymi przepisami.Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności współpracownika.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Praca socjalna


Wymagania inne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych.Odpowiednie kwalifikacje zawodowe: osoba powinna spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,- do dnia 31.12.2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków tj. pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, zgodnie z wydanym w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008r. Nr 27, poz.158),- przed dniem 1 stycznia 2007r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,- do dnia 1 stycznia 2008r. otrzymała tytuł zawodowy w zawodzie pracownik socjalny (absolwenci szkół policealnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),- przed dniem 1 stycznia 2008r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,- przed dniem 1 maja 2004r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,- do dnia 31 października 2007r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,- przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Nieposzlakowana opinia.

Miejsce pracy:

Świebodzin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŚwiebodzinieSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Technik Farmaceutyczny

Poszukujemy Technika Farmaceutycznego na cały etat lub na dodatkowe godziny! Obowiązki: wydawanie leków, doradzanie i udzielanie informacji pacjentom prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept realizacja celów sprzedażowych apteki monitorowanie stanów...

Firma: Apteka Dr.Max | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik ochrony fizycznej

- ochrona obiektu, - wykonywanie obchodów, - strzeżenie powierzonego mienia, - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - praca w godzinach od 15:00 do 7:00, w dni wolne całodobowo Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: ORZECZENIE O...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Operator maszyn

Obsługa prostowarki do blach Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wykształcenie min. zawodowe

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ