Praca: Naczelnik wydziału

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 81272

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- częste zmiany przepisów prawnych, szczególnie w trakcie realizacji umowy, brak respektowania przepisów         prawa przez gestorów sieci,


- stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz,


- stres związany z presją czasową wykonywanych zadań,


- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • kieruje pracą podległych pracowników poprzez dokonywanie podziału zadań, ustalenie planów pracy;
 • nadzoruje prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, koncepcji programowych, projektów budowlanych i wykonawczych oraz studiów wykonalności dla inwestycji, w tym zadań realizowanych z programów rządowych;
 • nadzoruje planowanie potrzeb finansowych w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Dokumentacji, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe;
 • nadzoruje prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, koncepcji programowych, projektów budowlanych i wykonawczych oraz studiów wykonalności dla inwestycji, w tym zadań realizowanych z programów rządowych;
 • kieruje współpracą z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych;
 • nadzoruje prowadzenie prac dotyczących przygotowania dokumentów niezbędnych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót, projektów budowlanych, projektów wykonawczych materiałów przetargowych dla planowanych zadań drogowych, mostowych i drogowo-mostowych w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym;
 • nadzoruje przeprowadzenie merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej;
 • współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jednostkami organizacyjnymi Centrali w procesie przygotowania wymaganej dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w techniczno-budowalnym obszarze drogownictwa
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska
 • umiejętność obsługi programów komputerowych – Pakiet MS Office
 • kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja, egzekwowanie zobowiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska, kosztorysowania, audytu BRD, finansowania inwestycji ze środków pomocowych;
 • uprawnienia drogowe do projektowania lub wykonawstwa
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Doradca Klienta

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem (John D. Rockefeller) Twój zakres obowiązków: sprzedaż produktów i usług zgodnie...

Firma: Adreams | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Front-end Developer

Oczekiwania: Doświadczenie min. 2 letnie w programowaniu w JavaScript, Angular, Znajomości HTML5/ CSS, ReactJS, Node.js, Bootstrap, Umiejętności szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia, Wykształcenie wyższe, Znajomości j. angielskiego,...

Firma: Citycom | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Lider Zespołu Fotografów

Czym będziesz się zajmować? Organizacją pracy Zespołów Fotografów w Studio eobuwie.pl, Dbaniem o płynność procesu, Fotografowaniem produktów, Raportowaniem oraz kontrolą statystyk, Kontrolą jakości i jej optymalizacją, Kontrolą stanowisk i ustawień,...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ