Praca: Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Świebodzin
Ogłoszenie o naborze Nr 132710

Warunki pracy

• Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu świebodzińskiego,


• Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,


• Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,


• Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,


• Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, miejsce pracy na I piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,


• Wyjazdy służbowe, szkolenia,


• Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • Podejmowanie niezwłocznie wszelkich, niezbędnych czynności urzędowych związanych z prowadzeniem badań kontrolnych ASF u świń i dzików, w tym przygotowywanie próbek urzędowych do wysłania do badań laboratoryjnych, prowadzenie wszelkich wewnętrznych rejestrów z tym związanych, obsługa systemów informatycznych funkcjonujących w tym zakresie, analizowanie otrzymywanych wyników i podejmowanie wszelkich działań przewidzianych przepisami w przypadku wyników dodatnich,
 • Monitorowanie, w tym zbieranie, przechowywanie, analizowanie, rozpowszechnianie danych związanych z ASF u świń i dzików,
 • Kontrolowanie realizacji planów odstrzału sanitarnego dzików i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • Podejmowanie niezwłocznie wszelkich, niezbędnych czynności urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, podlegających obowiązkowi zwalczania,
 • Uczestnictwo w lub/i prowadzenie postępowań kontrolnych i administracyjnych w zakresie wymagań weterynaryjnych dla podejmowanych i prowadzonych działalności nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie właściwości zespołu,
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestrów upolowanych dzików, padłych dzików, padłych świń, oraz prowadzenie stosownej sprawozdawczości w tym zakresie,
 • Uczestnictwo w sporządzaniu w oparciu o analizę ryzyka we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi wymaganych projektów planów kontroli, sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w ramach właściwości zespołu, w tym praca w systemach informatycznych funkcjonujących w zakresie właściwości zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe, np. technik weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna),
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia samochodu.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Świebodzinie

Firma: PKO Bank Polski | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik biurowy (prokuratura okręgowa)

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: **Obsługa komputera Wymagania inne:

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik biurowy

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Uprawnienia: **Obsługa komputera Wymagania inne:

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ